< Terug naar overzicht

Werknemers ontevreden over loon

Een enquête van een HR-dienstverlener leert dat Belgische werknemers niet echt tevreden zijn over hun loon. Nochtans schuiven werkgevers dat loon net naar voren als een echte troef.

HR-dienstengroep HDP-AristA en Trends hebben een enquête uitgevoerd bij 1733 werknemers en 632 werkgevers (HR-verantwoordelijken of bedrijfsleiders) om een beeld te schetsen van de tevredenheid op het werk.

Beloning


De belangrijkste vaststelling: Belgische werknemers zijn tevreden over de inhoud van hun werk (een score van 7,5 op 10). De minst goede score is voorbehouden voor de mogelijkheden inzake loonsverhoging (5,1/10).
Vooral over de beloning laten werknemers zich minder positief uit. Ze geven een score van 6,6/10 aan hun bezoldiging.
Voor de werkgevers is de bezoldiging niettemin een troef die ze naar voren schuiven. Bijna driekwart van de werkgevers meent dat hun loonbeleid conform de markt is en 17 procent meent zelfs dat het loon hoger ligt. De werknemers zijn echter minder tevreden: slechts een derde vindt zijn loon conform aan dat van de markt, een derde vindt het minder hoog. Eén werknemer op vier weet niet waar hij zich bevindt ten opzichte van de bestaande barema’s.

Kmo’s: warm en koud


De werknemer hecht veel belang aan het evenwicht tussen werk en privéleven en aan zijn werkomgeving. Opvallend is dat zaakvoerders van kleine ondernemingen hun werkomgeving echt aanzien als een troef. Bovendien wordt dit bevestigd door hun medewerkers. Werknemers van ondernemingen met minder dan tien werknemers zijn volgens de resultaten van de enquête het meest tevreden over hun werkomgeving.
De werknemers van de kmo’s waarderen de sfeer op het werk ook meer dan de werknemers van de grote ondernemingen. Gemiddeld vinden zeven op de tien medewerkers de sfeer op het werk aangenaam.
Daarnaast voelen personeelsleden van kmo’s aan dat de HR-processen minder gestructureerd zijn in hun kleine organisatie. Ze zijn minder tevreden over de aandacht die hun werkgever schenkt aan ontwikkelingskansen, evaluaties en personeelsactiviteiten.

Andere vaststellingen:
 • 80 procent van de werknemers vindt regelmatig plezier in zijn werk en dat geldt zowel voor de nieuw in dienst getreden werknemers, als voor de ‘anciens’. Meer dan 80 procent van de werknemers vindt zijn job boeiend en voldoende afwisselend.


 • Minder dan de helft van de werknemers vindt dat zijn werkgever voldoende aandacht besteedt aan doorgroeimogelijkheden, evaluatie en personeelsactiviteiten.


 • Hoe meer anciënniteit de medewerker heeft, des te minder hij tevreden is over het belang dat zijn werkgever hecht aan evaluatie- en functioneringsgesprekken. Een oproep aan werkgevers om evenveel aandacht te besteden aan de ervaren werknemers, als aan de jonge en pas in dienst getreden personeelsleden.

 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen