< Terug naar overzicht

Werknemer mag ziektedagen tijdens vakantie later recupereren

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat werknemers, die tijdens hun vakantie ziek worden, later die dagen moeten kunnen opnemen. Door die uitspraak zou België zijn wetgeving ingrijpend moeten veranderen. De reactie, vooral van werkgeversorganisaties, is hard. De vakbonden reageren positiever.

Het Hof hakte daarmee de knoop door in een rechtszaak tussen enkele Spaanse vakbonden en de Spaanse federatie van grote distributiebedrijven. Ook voor ons land zijn de gevolgen ingrijpend.

De Belgische wetgeving bepaalt dat wie ziek wordt voor de start van een vakantieperiode de ziektedagen die overlappen met de vakantie later in het jaar mag opnemen. Maar de werknemer heeft pech als hij ziek valt wanneer de vakantie al begonnen is. In dat geval blijft de vakantie gewoon doorlopen. De redenering is dat een arbeidsovereenkomst maar om één reden geschorst kan worden. En het is de eerst ingeroepen reden die telt.

Het Europees Hof oordeelt nu dat de vakantiedagen die samenvallen met een ziekteperiode steeds gerecupereerd mogen worden, ongeacht het tijdstip waarop men ziek werd. De argumentatie is dat de jaarlijkse vakantie met behoud van loon de werknemer in staat moet stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken.

Daarin verschilt dit doel van het doel van het recht op ziekteverlof. Ziekteverlof wordt de werknemer toegekend om te herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt. Het inperken van het recht op vakantie wegens een ziekte is dus steeds onterecht.

Hogere kosten


“Dit arrest geeft een verkeerd maatschappelijk signaal in Europa”, reageert Unizo. “Werkgevers worden opnieuw geconfronteerd met nog meer problemen inzake werkorganisatie en vakantieplanning, extra kosten en nog grotere kansen op moeilijk te controleren misbruiken”, waarschuwt de ondernemersorganisatie.

Volgens Voka “klinkt het menselijk om die verloren verlofdagen later opnieuw te kunnen opnemen, maar alleen voor het betrokken individu”. “Minder goed nieuws is het voor de collega’s en de werkgever”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. “Het zijn immers nog maar eens extra dagen waarop de werkgever en de collega’s hun werkdruk zien stijgen door de afwezigheid van een collega, en het betekent nog maar eens een bijkomende loonkost voor de werkgever.” Volgens Voka moet het evenwicht tussen werk en toegestane afwezige dagen dringend hersteld worden.

Praktische problemen


Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert negatief, noemt de beslissing van het Hof ‘onzinnig’ en verwijst naar de arbeidsorganisatorische problemen die dit zal meebrengen. “Bovendien betekent het een stevige meerkost voor de werkgever, aangezien het gewaarborgd loon dan twee keer betaald moet worden. Ook wordt het moeilijk om werknemers die tijdens hun vakantie ziek zijn geworden, te controleren.”

Federaal minister van Werk Monica De Coninck vreest praktische problemen. Werknemers moeten immers hun werkgever op de hoogte brengen als ze ziek zijn en een controlearts moet kunnen langsgaan. “Dat wordt moeilijk wanneer ze op vakantie zijn in het buitenland.” Zij begrijpt dan ook de onrust bij de werkgevers. Al is De Coninck niet zeker of het Europees arrest in die zin ook voor België van toepassing is.

Gemotiveerde werknemer


“Dit is toch een goede zaak: iedereen, ook de werkgever is toch gebaat bij een goed uitgeruste, gemotiveerde werknemer”, zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV. 'Men vergeet dat wie uit is op misbruik, vandaag ook gewoon een dag voor zijn vakantie ziek kan 'worden'."

Verjans verwacht dat de wetgeving tegen 2013 moet kunnen worden aangepast. “Er moeten natuurlijk afspraken gemaakt worden. Zeker over de controle. In het binnenland is dat geen probleem, maar hoe regel je dat in de rest van de wereld? Dat moeten we zeker in een collectieve overeenkomst gieten.”

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw ziet geen probleem. “Wie nu voor zijn werk in het buitenland is, krijgt toch ook soms af te rekenen met ziekte? Dat is toch ook geen probleem?”

Opvallend: de vakbonden wijzen er fijntjes op dat de Europese regels gevolgd moeten worden. “Wij gaan ook niet altijd akkoord, maar de werkgevers staan anders wel te springen om de Europese aanbevelingen te volgen. Dat zal nu ook moeten.”

Bron: De Tijd/De Standaard/De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen