< Terug naar overzicht

Werknemer kost werkgever 31,31 euro per uur prestatie

De kosten van absenteïsme doen de uurloonkost met 19% stijgen. Terwijl het gemiddeld uurloon in België vorig jaar 26,2 euro bedroeg, liep het “kostend uurloon” op tot 31,31 euro. Dat stelde het HR Kenniscentrum van SD Worx vast.

Een uur prestatie door een Belgische werknemer kost de werkgever gemiddeld 31,31 euro. Dit kon worden berekend uit de loonkost- en arbeidstijdgegevens van het HR Dienstencentrum SD Worx.

Het gemiddeld uurloon in België (de gemiddelde kostprijs van een uur tewerkstelling) bedroeg 26,6 euro in 2002. Het “kostend uurloon” (de gemiddelde kostprijs van een uur prestatie, of met andere woorden hoeveel een medewerker zou moeten opbrengen om zijn eigen kosten te dekken, uitgedrukt in euro) bedroeg daarentegen 31,31 euro. Kosten van afwezigheid zorgen met andere woorden voor een toename van de uurloonkost met 19%.
Gemiddeld en kostend uurloon verschillen sterk van sector tot sector, en volgens statuut, geslacht, leeftijd enz. Ook regionaal worden duidelijke verschillen vastgesteld in hoeveel een werknemer per uur tewerkstelling en per uur prestatie kost.

Een voorbeeld: een mannelijke arbeider van 35-39 jaar in de bouwsector kost in kostend uurloon 24,75 euro in Vlaanderen en 23,47 euro in Wallonië. Een mannelijke arbeider van dezelfde leeftijd tewerkgesteld in de horeca kost aan zijn werkgever per gepresteerd uur 14,24 euro in Vlaanderen en 14,7 euro in Wallonië. In de detailhandel kost een uur prestatie door dezelfde werknemer dan weer 18,15 euro in Vlaanderen en 17,47 euro in Wallonië.

Verschillen in kostend uurloon zijn te verklaren door een hogere of lagere totale loonkost per voltijds equivalent en/of door verschillen in uren die een voltijds equivalent over een jaar presteert.
Zo is de lage kostprijs van een uur prestatie door een bouwvakker van 35-39 jaar in West-Vlaanderen niet toe te schrijven aan een lage loonkost per voltijds equivalent (die ligt immers hoger dan gelijk waar in België), maar wel te verklaren door het feit dat die bouwvakker meer dan 1800 uren presteert per jaar, in vergelijking met iets minder dan 1600 uren gemiddeld voor geheel Vlaanderen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen