< Terug naar overzicht

Werkloosheidsuitkering daalt in de tijd

De federale regering heeft een akkoord bereikt over een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. De nieuwe regeling gaat in op 1 november 2012. “De meest asociale maatregel uit het regeerakkoord”, reageert het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zij ijveren voor kwalitatieve jobs.

In het regeerakkoord was overeengekomen dat de werkloosheidsuitkeringen sneller moeten dalen. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is één van de meest opvallende onderdelen van het akkoord. Normaal keurt de minsterraad de regeling nu snel goed. Belgie komt zo ook tegemoet aan één van de zes sociaaleconomische aanbevelingen die de Europese Unie vorig jaar deed.

De maatregel levert een budgettaire besparing op, maar moet ook werklozen aanzetten sneller een job te zoeken. De werkloosheidsuitkeringen dalen nu ook al, maar voor sommige werklozen wordt dit vanaf november een pak forser. De daling is het laagst voor gezinshoofden: 12 procent. Voor alleenstaanden gaat de uitkering met 17,5 procent omlaag, voor samenwonenden met 41,5 procent.

Uitzonderingen


De nieuwe regeling slaat op ongeveer 131.000 werklozen. Het gaat om ongeveer 55.000 alleenstaanden, 50.000 gezinshoofden en 25.000 samenwonenden.

Wanneer de uitkering daalt, hangt af van het aantal jaren dat de betrokkenen hebben gewerkt. Voor wie minder dan vijf jaar werkte, begint het bedrag na één jaar en twee maanden te dalen. Voor de anderen is dat pas na twee jaar. Vanaf dan gaat het bedrag om de zes maanden omlaag, met een maximum van vier keer. Na twee jaar bereikt de uitkering dus een minimumbedrag dat niet meer omlaag kan.

Toch blijven een groot aantal werklozen gespaard. De bestaande uitzonderingen blijven immers geldig en daarnaast zullen werklozen met een arbeidsongeschiktheid van 33 procent, al wie twintig jaar heeft gewerkt en 55-plussers financieel niets verliezen.

Kwalitatieve jobs


“Door deze uitkeringen te verminderen in de tijd, glijden nog meer mensen af naar de armoede. Na verloop van tijd zullen de gezinshoofden 31 procent en de alleenstaanden 12 procent onder de Europese armoedenorm vallen”, reageert het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACLVB, ACV en ABVV).

Het vraagt alle overheden om, in nauwe samenwerking, de investeringen in begeleiding, opleiding en werkervaring op te drijven. Maar ook de bedrijfswereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

“Bedrijven die vandaag steen en been klagen over knelpunten op de arbeidsmarkt, kunnen zelf ook nog heel wat inspanningen doen. Door bijvoorbeeld hun rekruteringseisen en selectieprocessen aan te passen aan het beschikbare potentieel, in het bijzonder het potentieel bij kortgeschoolden, ouderen, allochtonen en werklozen met verminderde arbeidsgeschiktheid.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen