< Terug naar overzicht

Werkloosheid stijgt waar ze al hoog was

Hoge werkloosheid in Vlaanderen was de afgelopen jaren voornamelijk een stedelijk fenomeen. De crisis verandert hier weinig of niets aan, zo blijkt uit een studie van de VDAB.

In 'De crisis gelokaliseerd' (VDAB Ontcijfert nummer 15) wordt een eerste analyse gemaakt van de impact van de huidige economische crisis op de werkloosheid in Vlaanderen. De VDAB vergelijkt de werkloosheidsgraad van februari 2009 met die van 2008.
Eind februari 2009 klokt de werkloosheid in Vlaanderen af op 189.226 niet-werkende werkzoekenden, een toename met 15,3 procent ten opzichte van februari 2008. Dit cijfer komt neer op een Vlaamse werkloosheidsgraad van 6,48 procent. Dat is 0,84 procentpunten meer dan verleden jaar.
In de analyse valt op dat de crisis Vlaanderen niet overal even sterk treft. Vooral de grootsteden scoren slecht.

Februari 2008


De afgelopen jaren verschilde de werkloosheidsgraad in Vlaanderen sterk van gemeente tot gemeente. Ongeveer twee derde van de gemeenten had eind februari 2008 een werkloosheidsgraad bereikt die lager lag dan vijf procent. Daartegenover staan tien gemeenten, waaronder de grootsteden Antwerpen en Gent, waar de werkloosheidsgraad nog bijna dubbel zo hoog was. De crisis zal aan dit opvallende contrast weinig veranderen, zo blijkt.

Februari 2009


De werkloosheid is de afgelopen maanden net in die gemeenten het sterkst gestegen waar de werkloosheidsgraad al het hoogste was. De crisis zorgt er dus voorlopig niet voor dat de grootsteden hun achterstand op de rest van Vlaanderen inlopen. Integendeel, bijna overal scoren de centrumsteden slechter dan de omliggende gemeenten.
De redenen? Te veel van de, vaak allochtone, inwoners van de Vlaamse steden missen een diploma secundair onderwijs. En als laaggeschoolde is het moeilijker om een job te vinden en loopt men een verhoogd risico om slechts als tijdelijke arbeidskracht aan het werk te raken. In tijden van crisis zijn het bovendien de tijdelijke contracten die het eerst worden stopgezet.
De cijfers staven deze beweringen: het aantal niet-werkende werkzoekenden van allochtone origine (+ 22 procent) is een stuk sterker gestegen dan het aantal autochtone werklozen (+ 13,5 procent). De daling van de werkloosheid bij allochtonen door de krapte op de arbeidsmarkt en de winst van jaren intensief diversiteitsbeleid dreigen opnieuw verloren te gaan.

Moeilijk te voorspellen


De VDAB geeft nog mee dat de werknemers met een vast contract die de afgelopen maanden hun baan hebben verloren, nog niet allemaal in de werkloosheidsstatistieken zitten. De werkloosheidscijfers zullen de komende maanden dus nog blijven stijgen. Hoe de werkloosheid in Vlaanderen er over een jaar zal uitzien, blijft moeilijk te voorspellen.

Hier leest u de hele VDAB Ontcijfert .

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen