< Terug naar overzicht

Werkloosheid stijgt, jeugdwerkloosheid blijft dalen

Eind mei telde Vlaanderen 217.811 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 12.320 of 6% meer dan vorig jaar. De jeugdwerkloosheid daarentegen daalde vorige maand op jaarbasis, net zoals in april.

Volgens VDAB-cijfers telde Vlaanderen eind mei 217.811 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn er 12.320 of 6% meer dan vorig jaar.

Er zijn nog altijd meer mannen (54%) dan vrouwen (46%) werkzoekend. Een decennium geleden waren mannen met 47,3% nog in de minderheid. De VDAB verwijst naar het banenverlies in de industrie door zowel de crisis als door de automatisering en globalisering. Dit trof de mannen bijzonder hard, terwijl vrouwen mee surften op de banengroei in de tertiaire en quartaire sector.

Laaggeschoolde vrouwen zagen bovendien hun arbeidsmarktkansen verbeteren door het succes van de dienstencheques. “Meisjes studeren ook vlijtiger dan jongens. De jongste VDAB-schoolverlatersstudie vestigt daar terug de aandacht op: 59,2% van de hooggeschoolde schoolverlaters zijn meisjes, bij de laaggeschoolde zakt hun aandeel tot 38,5%”, zegt de VDAB. Niettemin is de voorbije maanden het stijgingsritme van de vrouwelijke en mannelijke werkloosheid vergelijkbaar.

Leeftijd 
Het aantal werkzoekende 50-plussers is met 12,3% gegroeid in vergelijking met vorig jaar. Dit is deels te verklaren door het optrekken van de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling tot 60 jaar sinds januari 2013. Het aantal werkzoekenden tussen 55 en 60 jaar is daardoor op jaarbasis gestegen met 22,7%.

De jeugdwerkloosheid daarentegen daalt met 3,6%. De jaar-op-jaar daling is het sterkst bij de min-20-jarigen. In de leeftijdsgroep 20 tot 25 jaar is er een minieme stijging van 0,1%.

Studieniveau
Bijna de helft (47,7%) van de Vlaamse werkzoekenden is laaggeschoold. Al groeit de werkloosheid op jaarbasis bij laaggeschoolden trager (2%) dan bij de midden- (9%) en hooggeschoolden (11,6%).

De tragere toename bij de laaggeschoolde werkzoekenden is vooral het gevolg van de wisseling van de generaties en niet van de verbetering van de arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden. Het aantal hooggeschoolde en middengeschoolde werkzoekenden groeit snel, onder andere omdat de tewerkstellingsmotor van de tertiaire en quartaire sector hapert. Ook de pensioenhervorming, waardoor werknemers langer aan de slag blijven, drukt de vervangingsvraag.

Origine
54,3% van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkloos (minder dan 1 jaar), 18,7% is langdurig (tussen 1 en 2 jaar) werkzoekend, en 27% is zeer langdurig (meer dan 2 jaar) werkzoekend.

Vlaanderen telt 57.363 ‘werkzoekenden met een migratieachtergrond’ of 26,3% van de geregistreerde arbeidsreserve. De 'allochtone werkloosheid' stijgt op jaarbasis met 3,9%, de 'autochtone' met 6,8%. De tragere toename kwam er door de huidige kleinere inkomende migratie en een groeiende als Belg geboren derde generatie.

14,1% of 30.786 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt.

Bron: VDAB

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen