< Terug naar overzicht

Werkloosheid onder minderheden stijgt alarmerend snel

De werkloosheid onder genaturaliseerde Belgen is in de eerste vier maanden van 2009 meer dan dubbel zo snel gestegen als onder autochtonen. De ravage is het grootst onder de allochtone mannen, en dan vooral de middengeschoolden. Het feit dat allochtonen een hoger risico lopen omdat ze vaker in industriële sectoren werken, is geen afdoende verklaring.

De stijging van de werkloosheid is algemeen, maar manifesteerde zich in de eerste vier maanden van dit jaar veel sterker bij etnisch-culturele minderheden van niet-EU-origine (met of zonder Belgische nationaliteit) dan onder autochtonen en EU’ers.
Bij de minderheden is er sprake van en stijging van 21,6 procent, bij de autochtonen en EU’ers is de stijging ‘beperkt’ tot 13,9 procent.
De werkloosheid onder de genaturaliseerde allochtone Belgen steeg zelfs dubbel zo snel (plus 27,2 procent). Opvallend is dat deze stijging sterker is dan bij niet-EU'ers zonder Belgische nationaliteit.

Ondanks diploma’s en nationaliteit


De ravage is het grootst onder de allochtone mannen, en dan vooral de middengeschoolden (mensen met een diploma secundair). In die groep steeg de werkloosheid in het eerste trimester van dit jaar gemiddeld met 35,3 procent en de jongste twee maanden versnelde dat tot 40 procent.
De ‘etniciteitskloof’ manifesteerde zich over alle opleidingsniveaus, ook bij de hooggeschoolden. Bij autochtone hooggeschoolden steeg de werkloosheid met 15 procent, en bij allochtone hooggeschoolden met 17 procent.

Glazen plafond


Het feit dat allochtone werkenden een hoger risico lopen omdat ze vaker in verouderde industriële sectoren werken, biedt dus geen afdoende verklaring voor de galopperende werkloosheid bij etnisch-culturele minderheden. Dat tonen deze cijfers aan. Het feit dat ook midden- en hooggeschoolden sneller werkloos worden, wijst op een ander probleem: mensen van allochtone origine werken verhoudingsgewijs drie tot vier keer meer in tijdelijk werk en uitzendwerk.
“We kunnen mensen aan werk helpen, maar we moeten ons ook eens de vraag stellen welke type jobs ze aangeboden krijgen en hoe lang die blijven duren”, zegt Naima Charkaoui, coördinator van het Minderhedenforum.
Dany Neudt, coördinator Kif Kif: “Het alarmerende is dat er sprake is van een hardnekkig glazen plafond voor deze groep. Op die manier blijft het dweilen met de kraan open, omdat ze bij elke economische crisis het meest in de klappen delen”.

Actieplan


Het Minderhedenforum, de spreekbuis van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen, en de onafhankelijke antiracistische organisatie Kif Kif vragen dat de sociale partners op de proppen komen met een actieplan voor duurzame jobs voor kansengroepen, zodat ook zij beter bestand zijn tegen de crisis. Beide organisaties blijven zelf ook niet bij de pakken zitten en timmeren ondanks de ontgoochelende cijfers verder aan de weg.
Via het project Work-Up hielpen de lidverenigingen van het Minderhedenforum vorig jaar 640 moeilijk bereikbare werkzoekenden aan een job of aan een VDAB-traject. Kif Kif organiseerde afgelopen zaterdag (16 mei) voor de derde maal een interculturele jobbeurs in samenwerking met de VDAB en Stad Mechelen. Meer dan 30 topbedrijven en honderden werkzoekenden namen aan de jobbeurs deel.

Bron: Minderhedenforum, Kif Kif

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen