< Terug naar overzicht

Werkgeversorganisaties gematigd positief, maar kritisch over nota-Di Rupo

De werkgeversorganisaties zijn gematigd positief over de voorstellen inzake het arbeidsmarktbeleid, maar vinden dat ze niet ver genoeg gaan.

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo, reageert gematigd positief op de nota. De verschuiving van het arbeidsmarktenbeleid naar de regio’s vindt Van Eetvelt zeer interessant.

Hij waarschuwt echter voor een globale verhoging van de belastingdruk, die volgens hem een negatief effect kan hebben op de economie. De notionele intrestaftrek vindt Van Eetvelt dan wel weer interessant. Die biedt voordelen voor kmo’s tegenover grote bedrijven.

VBO


Rudi Thomaes van de werkgeversorganisatie VBO geeft de nota een 'ja, maar'. Op het VRT-tv-programma Terzake stelde hij dat de nota het verdient als basis te dienen voor de onderhandelingen.

De VBO-topman betreurt wel dat Di Rupo twee aanbevelingen van Europa negeert. Hij raakt niet aan de index en hij werkt vooral met extra inkomsten (belastingen) in plaats van vooral te besparen op de uitgaven. Hij is wel voorzichtig positief omdat Di Rupo naar de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen durft te kijken.

Voka


“Het is een goede aanzet, maar er is nog veel bijsturing nodig voor we van een goed sociaaleconomisch regeerakkoord kunnen spreken”, oordeelt Luc De Bruyckere, de voorzitter van Voka.

De Bruyckere: “De nota-Di Rupo geeft geen perspectief op een verlaging van de loonlasten om zo de loonkostenhandicap ten aanzien van Duitsland, Frankrijk en Nederland structureel aan te pakken. Integendeel, door nu al de index te vrijwaren, nog voor we weten wat uit het onderzoek van de Nationale Bank zal komen, dreigen de kosten verder op te lopen.”

Voka verwelkomt de politieke opening naar een werkloosheidsuitkering die afneemt in de tijd, maar betwijfelt of het voorstel ook daadwerkelijk effect zal hebben op de arbeidsmarkt. De uitkeringen evolueren immers niet scherp degressief.

Omwille van de diverse uitzonderingscategorieën, vermoedt Voka dat dit werklozen te weinig zal aanzetten om actief een job te zoeken en te aanvaarden. De Vlaamse ondernemingen blijven vragende partij voor een duidelijke en eindige werkloosheidsverzekering, zoals die ook bestaat in de rest van de wereld.

“Op het vlak van vervroegde uittreding wordt er niet grondig genoeg bijgestuurd om een merkbare kentering op onze arbeidsmarkt te ondervinden”, aldus de Voka-voorzitter. “Er is geen sprake van een loopbaanvisie die uitgaat van meer gewerkte jaren. Nochtans moeten we resoluut durven kiezen voor de 45-jarige loopbaan. Alle maatregelen die men neemt, moeten op die horizon worden afgestemd. En wie minder lang werkt, moet dat ook in zijn portemonnee voelen.”

Bron: Voka/De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen