< Terug naar overzicht

Werkgevers verdeeld over Generatie Y

Werkgevers zijn verdeeld over het feit of jonge werknemers onder de 30 jaar (de zogenaamde Generatie Y) hen voldoende concurrentievoordeel bieden.

Recent onderzoek van SD Worx bij 212 bedrijven toont dit aan. Van de ondervraagde organisaties is 55% positief, maar gelooft 40% niet in het concurrentievoordeel van de nieuwe generatie. Werkgevers hebben een verschillend beeld van elke generatie en generatie Y percipiëren ze als idealistisch en zelfzeker. De Y-ers stellen zich volgens hen onafhankelijk en egoïstisch op. Hoewel ze materialistisch zijn ingesteld, vinden ze een goed evenwicht tussen werk en privé-leven belangrijk. Ze vragen dan ook naar mogelijkheden voor flexibel werken, jobrotatie, thuiswerk enz. Deze generatie wordt volgens de werkgevers vooral gemotiveerd door financiële vergoedingen en zelfontplooiingsmogelijkheden. Generatie Y tevreden houden zal dus een impact hebben op de organisatieontwikkeling en het beleid van een onderneming, maar ook op het kostenplaatje.

Generatie X (30 - 44 jaar) daarentegen ziet vooral een uitdaging in het opnemen van verantwoordelijkheid in de job. Generatie X is volgens de werkgevers een generatie van teamplayers, die minder egoïstisch zijn en ook aan zelfreflectie doen. Ze zijn sterk resultaatgericht en hechten veel belang aan hun carrière. De derde generatie waarmee werkgevers geconfronteerd worden is deze van de babyboomers (nu ouder dan 45). Zij zijn in de ogen van de werkgevers loyaal en respectvol. Ze zijn plichtsbewust en hechten veel belang aan structuur in hun werk. Babyboomers vinden hun motivatie in de niet-financiële waardering en erkenning van hun prestaties. Ook verantwoordelijkheid en de relatie met collega’s is voor hen een bron van motivatie.

De helft van de werkgevers geeft toe dat ze in de dagelijkse werking geconfronteerd worden met de verschillen tussen de generaties en 16% verwacht dat dit in de toekomst nog zal toenemen. Generatiemanagement zal zich dus meer en meer opdringen en 27% van de bevraagde werkgevers plant in de toekomst rekening te houden met generatieverschillen. Momenteel houdt slechts een minderheid van werkgevers (36%) al rekening met generatieverschillen. Zij passen hun HR-beleid aan zowel bij het aanwerven van nieuwe medewerkers als bij het hen aanbieden van loopbaanmogelijkheden. De overgrote meerderheid van de werkgevers onderneemt nog niets en 37% wil niet weten van een gefocust HR-beleid.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen