< Terug naar overzicht

Werkgevers verbaasd over onmogelijkheid van eenzijdig verzoekschrift om stakingen te breken

Werkgeversorganisaties VBO, Voka, UWE, BECI en Unizo zijn verbaasd over de onmogelijkheid van een eenzijdig verzoekschrift om een staking te breken. Volgens de redenering van het vandaag uitgekomen rapport van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) respecteert dergelijk verzoekschrift het recht van de stakersposten niet voldoende.

De werkgeversorganisaties zijn verbaasd dat het ECSR tot een conclusie komt die in het Belgische recht onuitvoerbaar is, wanneer het oordeelt dat de door werkgevers ingediende eenzijdige verzoekschriften het recht van stakersposten niet genoeg respecteren.

“Hoe kan een werkgever ten aanzien van een stakerspost zijn rechten laten respecteren, indien de vakbonden geen rechtspersoonlijkheid hebben?” Ze vragen zich met andere woorden af hoe het mogelijk is het evenwicht te bewaren tussen het stakingsrecht en de overige fundamentele rechten (recht om te werken, vrijheid van verkeer, …).

De werkgeversorganisaties zijn wel tevreden dat het ECSR bevestigd heeft dat het stakingsrecht niet absoluut is en dat wie het stakingsrecht uitoefent, rekening moet houden met andermans rechten en vrijheden.

Het ECSR bevestigt dat alle intimidatie of geweld strijdig is met het Europees Sociaal Handvest en dat de Belgische rechter rechtsgeldig het evenwicht tussen het recht op staken en het recht op werken kan herstellen. Dit geldt onder meer in geval van niet-vreedzame stakersposten, de aantasting van goederen en personen of het blokkeren van toegangen.

De werkgeversorganisaties vragen dan ook een sereen debat met de sociale partners om tot een kaderregeling inzake het stakingsrecht te komen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen