< Terug naar overzicht

Werkgevers tevreden over werknemersgerichte flexibiliteit

Dit voorjaar kende een nieuwe wet in het Verenigd Koninkrijk de werknemers meer rechten toe om zelf flexibele arbeidstijden aan te vragen. Ondanks de aanvankelijke, voorspelbare kritiek tonen negen op tien werkgevers zich best tevreden met de nieuwe situatie.

Ter gelegenheid van zijn jaarlijks congres, eind oktober, maakte het onvolprezen Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) de resultaten bekend van een enquête onder de werkgevers met betrekking tot de nieuwe Britse wetgeving op flexibele arbeidstijden. De nieuwe reglementering die in april 2003 in voege trad, kent aan werkende ouders bepaalde rechten toe om flexibele werktijden aan te vragen. Critici van de wet haalden het gekende arsenaal argumenten boven. De toepassing ervan zou te duur uitvallen voor de ondernemingen en het systeem zou inefficiënt zijn. Zij worden nu teruggefloten door de werkgevers zelf.

De resultaten van de CIPD-enquête mogen verrassend genoemd worden. Negen op tien werkgevers verklaren dat ze best tevreden zijn met de toegenomen mogelijkheden voor werknemers om flexibele werktijden aan te vragen. Bijna twee op drie werkgevers keurden in meer dan de helft van de gevallen de aanvragen goed (al dan niet in aangepaste vorm). Een meerderheid voelt zelfs iets voor het idee om van de mogelijkheid tot het aanvragen van flexibele werktijden een universeel recht te maken voor alle werknemers (en niet alleen voor werkende ouders). Nog eens 70% zegt de aanvragen van alle werknemers welwillend te benaderen.

Zijn de Britse werkgevers plots zo mensvriendelijk geworden? Misschien, maar ze stellen vooral vast dat werknemersgerichte flexibiliteit weinig kost en toch iets opbrengt. Ruim tweederde van de respondenten ontwaart een verbetering van het moreel en de attitudes van de werknemers als gevolg van de nieuwe wet. Bovendien kost meer werknemersgerichte flexibiliteit weinig of niets extra, hoewel de praktische uitvoering en het zoeken naar alternatieve dienstregelingen niet eenvoudig is. Als er al een probleem bestaat met meer werknemersgerichte flexibiliteit, dan is het hier te vinden. Maar de balans is ontegensprekelijk en overtuigend positief, commentarieert CIPD.(www.cipd.co.uk)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen