< Terug naar overzicht

Werkgevers malen niet om politieke voorkeur werknemers

Politieke kleur bekennen tijdens het solliciteren wordt niet bestraft. Lidmaatschap van een vakbond, daarentegen, verkleint de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek met bijna een kwart.

Dat blijkt uit veldonderzoek van de Universiteit Gent onder leiding van Stijn Bart. Globaal kreeg in het experiment 25,5% van de kandidaten die bij hun sollicitatie het lidmaatschap van een politieke partij vermeldden een positieve reactie (uitnodiging voor een jobgesprek, vraag om contact op te nemen of vraag om meer informatie).

Voor de kandidaten die dat niet deden, was er 25% kans op een positieve reactie. Het verschil tussen beide waarden is statistisch niet significant, zodat over het algemeen van ongelijke behandeling tussen beide groepen geen sprake is.

De kans om effectief uitgenodigd te worden op een jobgesprek, bedroeg voor politiek geëngageerden 10,2% en voor niet-geëngageerden 10,1%. Ook het verschil tussen deze twee waarden was statistisch niet significant.

Wanneer de onderzoeksresultaten worden opgedeeld naar de politieke kleur die door de fictieve sollicitanten in het onderzoek werd kenbaar gemaakt, blijkt dat het lidmaatschap van geen enkele politieke partij wordt bestraft of beloond. Zelfs affiniteit met de uitersten van het politieke spectrum, in het geval van het experiment Groen en Vlaams Belang, leidde niet tot ongelijke behandeling in vergelijking met een kandidaat zonder geopenbaarde politieke overtuiging.

Ook andere opdelingen van de onderzoeksdata leidden tot dezelfde conclusie: voor geen enkel geslacht, in geen enkel beroep, in geen enkele sector en voor geen enkel contracttype werd discriminatie op basis van politieke voorkeur vastgesteld.

In het onderzoek werden 1152 fictieve sollicitatiebrieven uitgestuurd voor bestaande vacatures in de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor elke vacature werden twee brieven verzonden. Beide sollicitanten waren volstrekt gelijkaardig met uitzondering van één kenmerk: één van beide kandidaten vermeldde in zijn sollicitatiebrief onder 'Varia' het lidmaatschap van een politieke jongerenpartij, de andere vermeldde het lidmaatschap van een toneelvereniging.

Bron: UGent

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen