< Terug naar overzicht

Werkgevers- en werknemersvertrouwen duikt omlaag

Zowel bij werkgevers als werknemers neemt het pessimisme toe over het reilen en zeilen van de economie, de arbeidsmarkt en hun eigen bedrijf.

Dat blijkt uit de Jobat Employment Index. Die meet het vertrouwen in de economie, de arbeidsmarkt en het eigen bedrijf. De barometer is het resultaat van een permanente nationale bevraging bij 500 werkgevers en 2000 werknemers. De index viel tijdens het vierde kwartaal zeer sterk terug.

Vooral bij de werknemers is het gebrek aan vertrouwen in de arbeidsmarkt, de economie en het eigen bedrijf totaal zoek. Het werknemersvertrouwen daalde voor het vierde kwartaal op rij. De laatste drie maanden van 2011 waren goed voor een spectaculaire terugval. Van 88 punten tijdens het derde kwartaal naar 74 punten tijdens de laatste drie maanden van het jaar.

Bij de werkgevers valt het op dat de barometer tijdens het vierde kwartaal voor het eerst in 2011 onder de 100 punten duikt. 100 staat voor het evenwicht tussen positieve en negatieve verwachtingen.

Het ziet er ook niet naar uit dat de neerwaartse spiraal snel omgebogen kan worden. Gedurende het vierde kwartaal waren er voor het eerst meer werknemers die verwachten dat het de komende zes maanden slechter zal gaan in het bedrijf waarin ze zelf werken.

Bij de bedrijfsleiders is het pessimisme minder groot. De groep die nog groei verwacht is wel iets kleiner geworden. 61 procent van de werkgevers gaat uit dat ze de komende maanden afstevenen op een status-quo.

De werkgevers zijn niettemin op hun hoede. Tachtig procent van de bedrijfsleiders verwacht in de nabije toekomst geen aanwervingen van bijkomend vast personeel. En de terughoudendheid om extra uitzendkrachten in te schakelen, is nog wat groter. Negentig procent van de werkgevers denkt er niet aan. Dat zijn meteen de hoogste percentages sinds begin 2011.

Vooral werknemers pessimistisch gestemd


Opmerkelijk is ook dat werknemers systematisch iets pessimistischer gestemd zijn dan werkgevers. Zowel wat het reilen en zeilen van de economie, de arbeidsmarkt en hun eigen bedrijf tijdens de voorbije en de volgende zes maanden betreft.

Zo gelooft 54 procent van de werknemers dat de arbeidsmarkt de voorbije zes maanden is verslechterd. Bij de werkgevers is dat 51 procent.

43 procent van de werknemers is dan weer overtuigd dat het de komende maanden met de arbeidsmarkt de verkeerde kant uitgaat. Bij de werkgevers blijft het beperkt tot 38 procent.

Opvallend is dat tijdens het derde kwartaal de verwachtingen van werknemers en werkgevers gelijklopend waren. Hetzelfde patroon als gevraagd wordt naar de economische toestand. 49 procent van de werknemers verwacht de komende zes maanden een verslechtering tegenover 44 procent bij de werkgevers.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen