< Terug naar overzicht

Werkgevers en werknemers niet tevreden met begroting

De werkgevers noemen het begrotingsakkoord van de federale regering ‘onvoldoende’. De vakbonden vinden het begrotingsakkoord ‘onevenwichtig’ en ‘de schande voorbij’. De socialistische vakbond schort zelfs het sociaal overleg op.

In een gemeenschappelijk persbericht stellen de werkgeversorganisaties zich ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen, omdat ze de relance zouden kunnen afremmen, zoals de zoveelste aanpassing van de notionele intrestaftrek.

De stappen op het vlak van het wegwerken van de loonkostenhandicap zijn volgens hen ook onvoldoende. “De noodzakelijk forse en snelle vermindering van de concurrentiehandicap komt er immers niet in 2013, de geleidelijke afbouw ervan tegen 2018 is te laat.”

Bovendien vrezen de werkgevers dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zullen zijn als de vooropgestelde economische groeiprognoses, die aan de basis liggen van deze voorstellen, niet gehaald worden.

Tot slot vragen de werkgevers snel duidelijke afspraken met de regering over hoe het dossier arbeiders/bedienden zal worden geregeld. Dat moet tegen juli 2013 in kannen en kruiken zijn, maar de manier waarop is nog altijd even delicaat als onzeker.

Hoewel de vakbonden nog een definitief standpunt moeten innemen over het begrotingsakkoord, waren de eerste reacties negatief. Volgens de socialistische vakbond ABVV gaat het om een ‘onevenwichtig plan’ en gaat de regering met het akkoord te veel in op de ‘overdreven eisen van de werkgeversorganisaties’. De vakbond schort dan ook voorlopig het sociaal overleg op.

Ook de liberale vakbond ACLVB reageert negatief en “is niet te spreken over de uitholling van het sociaal overleg en de maatregelen die eens te meer werknemers en sociaal verzekerden treffen." (...) “Werknemers en sociaal verzekerden waren het al gewoon om gepluimd te worden, maar nu worden we met z'n allen ook nog eens gekortwiekt. Dit is de schande voorbij.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen