< Terug naar overzicht

Werkgelegenheid neemt vooral bij vrouwen toe

De werkgelegenheid in de eerste zes maanden van dit jaar is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallend: vooral het aantal werkloze vrouwen daalt.

De arbeidsmarkt evolueert gunstiger bij vrouwen dan bij mannen, althans in de eerste helft van 2008. Dit blijkt uit de meest recente resultaten van de 'Enquête naar de Arbeidskrachten' van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie).
Deze enquête peilt naar de voornaamste evoluties qua werkgelegenheid en werkloosheid volgens internationale definities, op basis waarvan een aantal belangrijke arbeidsmarktindicatoren (zoals de werkgelegenheid- en werkloosheidsgraad) worden opgesteld.

In het tweede kwartaal van 2008:
 • Er zijn 4.414.000 in België wonende personen aan het werk en 298.000 werklozen.

 • De werkgelegenheidsgraad bedraagt 62 procent, de werkloosheidsgraad 6,4 procent en de activiteitsgraad 66,3 procent.


 • Vergelijking van de eerste jaarhelft van 2008 met de eerste jaarhelft van 2007:
 • De werkgelegenheid stijgt met twee procent.

 • De werkgelegenheid neemt vooral toe bij de vrouwen.

 • De werkloosheid daalt met 13,3 procent.

 • Het aantal werkloze vrouwen daalt sterker dan het aantal werkloze mannen.

 • De werkloosheid daalt zowel bij laag-, midden- als hooggeschoolden.


 • Werkgelegenheid


  Gemiddeld waren er tijdens het eerste semester (gemiddelde van de eerste twee kwartalen) van 2008 4.432.000 personen aan het werk. Vergelijken we met de resultaten van de eerste jaarhelft van 2007, dan zien we dat het aantal werkende personen met twee procent is toegenomen.
  Het meest in het oog springend is de groei van de werkgelegenheid bij de vrouwen, dit in alle leeftijdscategorieën, maar het meest bij de vijftigplussers.
  De toename van de werkgelegenheidsgraad tussen het eerste semester van 2007 en het eerste semester van 2008 komt volledig op naam van de vrouwen.
  De vrouwelijke werkgelegenheidsgraad stijgt van 54,7 procent naar 56,1 procent.
  De mannelijke werkgelegenheidsgraad bedraagt 68,5 procent en blijft stabiel.

  Werkloosheid


  In het tweede kwartaal van 2008 waren er volgens de definities van het internationaal arbeidsbureau (IAB) gemiddeld 298.000 werklozen, wat een daling met 11,9 procent betekent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008.
  De daling van de werkloosheid in België komt zowel op rekening van de mannen (-11,2 procent) als van de vrouwen (-12,6 procent).
  Vergelijken we de resultaten van de eerste jaarhelft van 2008 met dezelfde periode in 2007, dan krijgen we een daling van de werkloosheid in België met 13,3 procent.
  De werkloosheid daalt in Vlaanderen met 18 procent, in Brussel met 11,8 procent en in Wallonië met 10,1 procent.
  Het aantal vrouwelijke werklozen daalt sneller (-18,9 procent) dan het aantal mannelijke werklozen (-7,4 procent). Het aantal vrouwelijke werklozen daalt sterk bij de jongeren (-33,1 procent) en bij de ouderen (-35,4 procent). Bij de mannen is de daling het grootst in de middelste leeftijdsklasse (25-49 jaar).

  Europa


  Tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2008 daalt de werkloosheidsgraad in de meeste EU-lidstaten. De gemiddelde werkloosheidsgraad van de 27 EU-lidstaten samen bedraagt 6,9 procent in het tweede kwartaal van 2008.
  De Belgische werkloosheidsgraad (6,4 procent) ligt onder dit gemiddelde. De drie EU-lidstaten met de laagste werkloosheidsgraad zijn Nederland (2,8 procent), Denemarken (3,1 procent) en Cyprus (3,2 procent). De hoogste werkloosheidsgraad wordt opgetekend in Spanje (10,5 procent), gevolgd door Slowakije (10,1 procent) en Duitsland (7,8 procent).
  Ook de werkgelegenheidsgraad evolueert gunstig in de meeste EU-lidstaten. De gemiddelde werkgelegenheidsgraad van de EU bedraagt 66 procent in het tweede kwartaal van 2008.
  België haalt 62 procent. Denemarken heeft de hoogste werkgelegenheidsgraad (78,4 procent), gevolgd door Nederland (77,2 procent) en Zweden (74,8 procent).
  De drie landen met de laagste werkgelegenheidsgraad zijn Malta (55,2 procent), Hongarije (56,5 procent) en Polen (58,9 procent).

  Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen