< Terug naar overzicht

Werkende vrouwen nog steeds geconfronteerd met grote genderverschillen

Ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren op het vlak van de tewerkstelling van vrouwen werd geboekt, blijven er op de Europese arbeidsmarkten en werkplekken nog grote genderverschillen bestaan.

Volgens de onlangs gepubliceerde vierde Europese Enquête over de Arbeidsomstandigheden (zie ook HR Square De Week 182) hebben de Europeanen de voorbije 15 jaar steeds minder tijd besteed aan bezoldigde arbeid. In alle Europese landen besteden werkende vrouwen echter meer tijd aan onbezoldigd werk dan werkende mannen. Als de wekelijkse bezoldigde arbeidsuren worden samengeteld met de tijd die wordt geïnvesteerd in verplaatsingen van en naar het werk, de zorg voor kinderen en ouderen en huishoudelijk werk, werken vrouwen dus langer dan mannen.

Er is wel een positieve tendens in de promotiekansen van vrouwen. Vrouwen kunnen gemakkelijker opklimmen tot functies met beslissingsbevoegdheid of in het topmanagement. De voorbije tien jaar steeg het percentage vrouwelijke hogere kaderleden van 20% in 1995 en 23% in 2000 tot 25% in 2005. Toch blijven er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan tussen de verschillende landen. De hoogste percentages vrouwen in toezichthoudende en bestuursfuncties treffen we, behalve in de Scandinavische landen en in Nederland, aan in Oost-Europa, met nagenoeg 40% in Finland en Estland. Zuid-Europese en sommige Midden-Europese landen hebben de laagste percentages, met minder dan 20% in Duitsland en Italië.

Vrouwen worden nog altijd minder betaald dan mannen, ondanks het feit dat er collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten en er een wetgeving bestaat over de minimumbezoldiging, die in principe genderneutraal is. De bezoldigingsverschillen tussen mannen en vrouwen zijn echter kleiner in de nieuwe lidstaten van de EU dan in de vroegere EU15-landen. Het grootste verschil werd vastgesteld in Duitsland, waar het 26% bedroeg. Globaal beschouwd, bevinden er zich nog steeds meer vrouwen in de laagste bezoldigingscategorieën dan mannen.

Hoewel het recht op ouderschapsverlof in alle lidstaten van de EU in de wetgeving is bepaald, blijven er tussen de diverse landen aanzienlijke verschillen bestaan, zowel op het vlak van de beleidsmaatregelen als van de mogelijkheden om dit verlof op te nemen. Het is niet verwonderlijk dat het percentage opgenomen ouderschapsverlof vooral in de landen van Noord-Europa hoog was, gezien de regelingen daar flexibel zijn, het vervangingsloon hoog is en in tal van begeleidende maatregelen voorzien is. Elders zijn de percentages van moeders die ouderschapsverlof nemen veel lager, onder andere in Cyprus, Griekenland, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk (waar ouderschapsverlof onbetaald is), maar ook in België (waar een forfaitair bedrag wordt uitgekeerd).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen