< Terug naar overzicht

Werkende Belg verandert gemiddeld 3,4 maal van baan

De nieuwe Talentenquête brengt 4 duidelijke zaken aan het licht: • Jobhoppers zijn niet populair bij collega’s. • Werknemers zijn niet tevreden over de loopbaanbegeleiding die ze ontvangen. • De werkende Belg verandert gemiddeld 3,4 maal van baan. • Belgen hebben eeen zeer traditionele kijk op loopbanen.

Volgens de nieuwe Talentenquête van Vacature en SD Worx veranderen werknemers gemiddeld 3,4 keer van baan. Dat is meer dan in 2007, toen men gemiddeld 2,6 keer van baan veranderde.

70 procent van de jobwissels gebeurt op eigen initiatief. 57 procent gaat bij een eerste jobwissel naar een ander bedrijf.

Te vaak van job veranderen valt slecht onder de collega’s, aldus de nieuwe Talentenquête, waaraan 3471 Belgen deelnamen. Een derde van de deelnemers vindt dat werknemers die op korte tijd veel werkgevers versleten, ‘slechtere’ collega’s zijn dan werknemers die lang bij één werkgever bleven. Ze zijn in zekere zin minder betrouwbaar.

“Mannen zijn op dit vlak strenger dan vrouwen. Het idee leeft ook meer in Vlaanderen. Bij Waalse werknemers is dit vooroordeel minder sterk aanwezig”, zegt Marian Kin, hoofdredacteur bij Vacature.

Bijna de helft (44 procent) van de deelnemers vindt ook dat collega’s die deeltijds werken of een loopbaanonderbreking van meer dan drie maanden namen, minder recht hebben op promotie of loonsverhoging.

Traditionele kijk op loopbaan


De Belg komt uit de enquête naar voren als iemand met een erg traditionele kijk op zijn loopbaan. Rollenpatronen worden bevestigd. Mannen gaan voor ambitie en vrijheid. Vrouwen zoeken een evenwicht tussen werk en gezin.

Vooral mannelijke Vlaamse werknemers vinden dat enkel voltijds werken vanaf het begin carrièreperspectieven opent. Zo’n driekwart van de deelnemers (72 procent) meent dat een leidinggevende niet deeltijds kan werken of gedurende langere tijd zijn loopbaan kan onderbreken.

“Op die manier sluit je een hele groep talentvolle mensen uit”, zegt Annemie Salu, onderzoeker bij SD Worx. “Als we het hoofd willen bieden aan vergrijzing en talentschaarste zullen we op zeer korte termijn een nieuwe kijk op loopbaan en arbeidsorganisatie moeten ontwikkelen. We moeten van de citroenloopbaan af, waarbij werknemers uitgeperst worden tussen hun 30ste en 45ste levensjaar. Het loopbaanmodel zelf zal flexibeler moeten worden. Niet alleen moet het arbeidsrecht worden aangepast, ook bij werkgevers en werknemers is met enige urgentie een mentaliteitswijziging nodig.”

Belg neemt carrière te weinig zelf in handen


Vandaag ‘managen’ Belgen hun carrière nog te weinig. Ze vinden wel dat ze hun loopbaan zelf moeten vormgeven, maar doen dat te weinig. Ze bekijken de jobadvertenties of stappen in projecten die goed zijn voor hun loopbaan, maar blijven redelijk passief. Zo vraagt slechts 17 procent een loopbaangesprek aan. Ook opleidingen die niet gelinkt zijn aan de huidige functie worden weinig benut.

Over het algemeen zijn Belgische werknemers niet erg opgetogen over de carrièrebegeleiding die ze krijgen op het werk. Slechts 28 procent van de deelnemers vindt dat hun organisatie voldoende inspanningen levert om hun loopbaan vorm te geven. Maar ook dat bewijst dat Belgische werknemers redelijk passief zijn in de ontwikkeling van hun loopbaan. “De werkgever moet inderdaad wat meer tijd besteden aan loopbaanbegeleiding”, zegt Annemie Salu. “Maar het lijkt wel alsof Belgen loopbaanmogelijkheden op een presenteerblaadje willen aangeboden krijgen.”

Bron: Vacature

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen