< Terug naar overzicht

Werk is tikkende tijdbom onder relatie

Zeven op tien Nederlandse managers merken een negatieve invloed van het werk op hun liefdesrelatie. Dit blijkt uit eigen onderzoek van het blad Management Team.

Uit eigen onderzoek van Management Team blijkt dat 67,6% van de ondervraagden (leden van het vast lezerspanel van het blad) een negatieve invloed ervaart van werk op de huidige relatie. Ruim 39% is wel eens bang geweest dat die relatie stuk zou lopen als hij of zij het werk niet anders zou organiseren. Meer dan driekwart van de ondervraagden (77%) vindt het moeilijk werk en privé-leven naar tevredenheid te combineren, terwijl 64% aangeeft hierover ruzie te maken met de partner.

Er is nog meer slecht nieuws. Zo heeft 35,8% van de respondenten wel eens moeten kiezen tussen relatie en carrière. Geen gemakkelijke keuze, als 40% aangeeft relatie en werk even belangrijk te vinden. Van de groep die met dit dilemma werd geconfronteerd, gaf 39,2% de voorkeur aan de carrière. Opvallend is dat vrouwen significant vaker voor hun carrière kiezen, namelijk 60,9%. Bij de mannen kiest 63,8% voor de relatie.


Deze cijfers stemmen sterk overeen met de statistische gegevens die bekend zijn over echtscheidingen. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat 60 tot 70% van de echtscheidingen door vrouwen wordt aangevraagd. De reden hiervoor moet volgens het Nederlandse managementblad gezocht worden in het feit dat de veranderingen in de rolverdeling tussen mannen en vrouwen achterlopen bij de vrouwenemancipatie. De meeste mannen zorgen nog steeds niet voor zichzelf, ondanks het feit dat ook hun vrouw buitenshuis werkt. Daarom hoeft een slecht functionerende relatie voor een man geen reden te zijn om ermee op te houden. Hij vindt immers nog steeds wat hij zoekt: comfort. De overeenkomst die hij had met zijn partner loopt nog steeds door, de vrouw is weliswaar ontevreden maar vervult nog steeds de huishoudelijke taken.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen