< Terug naar overzicht

Welk gewicht mag maximaal getild worden?

Bij ons moeten de werknemers, zowel het verzorgend als het ander personeel, regelmatig lasten dragen. Welk gewicht mogen werknemers maximaal tillen? Wat is wettelijk bepaald?

In een KB van 12 augustus 1993 wordt vastgelegd hoe werkgevers het werk moeten organiseren wanneer het op manueel hanteren van lasten aankomt.
Ten eerste moet het manueel hanteren van lasten eigenlijk zo veel mogelijk vermeden worden. Dit kan door het invoeren van technische hulpmiddelen (bv. een stalen verpleegster) of door een reorganisatie van het werk.
Als het toch vereist is om manueel te tillen, dan moeten de omstandigheden daarvoor zo gunstig mogelijk zijn. Een maximaal gewicht dat iemand mag tillen is echter niet in de wet gedefinieerd. Dit zou ook niet logisch zijn, het gewicht dat iemand kan tillen is immers sterk individueel bepaald. Bovendien hangt het niet enkel van het individu af, maar ook van de aard van de last zelf en van de omstandigheden waaronder ze moeten gedragen worden...
Het gewicht, heeft natuurlijk wel enige invloed, maar ook de gewichtsverdeling, de vorm, het feit of er handgrepen aan de last zijn, ... zijn belangrijk. Een bedlegerige patiƫnt tillen is heel iets anders dan een doos A4-papier in een goed verlicht kantoor naar de fotokopieermachine te dragen.
En in welke houding moet er getild worden? Iedereen kan op vrij eenvoudige wijze voor zichzelf ervaren dat het heel wat eenvoudiger is een last op te tillen als je ze dicht tegen je lichaam aan kan houden. Het tillen wordt daarentegen al heel wat moeilijker als je tegelijk je bovenlichaam moet draaien, een trap moet op- of afgaan, of als de last op enige afstand van het lichaam ligt of staat.
Kortom, zomaar een maximaal tilgewicht vastleggen is niet mogelijk. Er bestaan natuurlijk wel een aantal methoden die toelaten om een schatting te maken van het gewicht dat onder bepaalde omstandigheden kan getild worden. Uitgaande van de aard van de last en van de tilomstandigheden kan dan een aanvaardbaar gewicht berekend worden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen