< Terug naar overzicht

Weinig werkgevers op de hoogte van Generatiepact

Ondanks alle media-aandacht is er een absolute nood aan gestructureerde en overzichtelijke informatie over het Generatiepact. Dat blijkt uit een peiling naar de visie van HR-specialisten op het pact.

Een jaar geleden werd het Generatiepact gelanceerd. De maatregelen, die vooral tot doel hebben oudere werknemers langer aan het werk te houden en meer jongeren tewerk te stellen, zijn van toepassing op alle bedrijven, groot en klein. Een recente bevraging van HR-dienstverleners Unique en Partena bij hun klanten bevestigt echter de uitgesproken nood van Belgische werkgevers aan praktische informatie over het pact. Via een e-mailing werden ruim 500 werkgevers of HR-medewerkers ondervraagd.
De algemene appreciatie voor het Generatiepact is positief bij ruim 40% van de respondenten. Voorts bekijkt 11% het negatief en heeft 48% geen mening. Opmerkelijk is dat de grotere bedrijven (meer dan 200 werknemers) duidelijk positiever zijn over het pact (53%) dan de kleinere (37%). Er werden overigens geen betekeniswaardige appreciatieverschillen opgetekend volgens regio.
De kennis van het pact ligt echter laag: 20% kent de maatregelen niet en 60% zegt wel ‘al gehoord te hebben’ over de maatregelen maar kent de details niet. Een duidelijke meerderheid geeft dan ook aan geïnteresseerd te zijn in bijkomende informatie via gidsen of workshops. Bepaalde maatregelen zijn beter gekend in de ene regio dan in de andere: de ingrepen in verband met brugpensioen en canada dry, bijvoorbeeld, zijn goed gekend door 29% van de Vlaamse bedrijven, tegenover slechts 14% van de Waalse ondernemingen. Opvallend is dat een grotere kennis van het pact niet leidt tot een betere appreciatie, integendeel: wie meer weet over het pact beoordeelt het negatiever.
Bijna de helft van de respondenten (48%) spreekt zich uit voor een alternatieve financiering van de sociale zekerheid (van lasten op arbeid naar alternatieve bronnen zoals taksen), conform de maatregelen van het Generatiepact. Net geen derde (31%) vindt dit een slechte maatregel. Op dit punt zijn geen verschillen tussen de regio’s terug te vinden.
Hoewel het pact al bijna een jaar van kracht is, hebben maar weinig bedrijven actie ondernomen. Amper 5% heeft naar aanleiding van het pact maatregelen getroffen ten gunste van oudere werknemers. Iets meer dan een vijfde (22%) heeft dergelijke acties wel op zijn lijstje met goede voornemens staan.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen