< Terug naar overzicht

Weinig werkgevers maken afspraken over de nodige syndicale tijd

In 2011 besteedden werknemersvertegenwoordigers en vakbondsafgevaardigden gemiddeld 28 dagen aan hun mandaat. Slechts een minderheid van de ondernemingen maakt duidelijke afspraken over het nodige aantal syndicale dagen. In bedrijven waar hierover wel duidelijke afspraken bestaan, is de relatie met de vakbondsafgevaardigden juist wel goed.

Dat blijkt uit onderzoek van Securex bij meer dan 700 privébedrijven. In 2011 besteedden werknemersvertegenwoordigers en vakbondsafgevaardigden gemiddeld 28 dagen aan hun mandaat. Vooral in Waalse ondernemingen wordt veel syndicale tijd gepresteerd, maar dat is ook het geval in bedrijven tot 50 werknemers en met minstens 1000 werknemers.

Over het algemeen zijn het arbeiders, mannen, oudere werknemers en werknemers met een hogere anciënniteit die het voor de werknemers opnemen.

37 procent van de ondernemingen heeft minstens één werknemersvertegenwoordiger of vakbondsafgevaardigde die zijn arbeidstijd volledig aan zijn mandaat besteedt. Maar dat blijkt geen goede invloed uit te oefenen op de sociale relaties.

Werkgevers met één of meer vrijgestelde vakbondsafgevaardigden hebben een minder goede relatie met hun vakbondsafgevaardigden (70 procent) dan werkgevers die geen vakbondsafgevaardigden vrijstellen van arbeid (83 procent).

Goede afspraken, goede vrienden


Gemiddeld voorziet men 19 dagen voor werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het preventiecomité. Vakbondsafgevaardigden krijgen 31 dagen om hun mandaat uit te oefenen.

Opvallend is dat weinig bedrijven (39 procent) duidelijke afspraken maken over de nodige syndicale tijd. Nochtans helpen duidelijke afspraken discussies te vermijden en zorgen ze voor betere sociale relaties met vakbondsafgevaardigden.

In ondernemingen die geen afspraken over de ‘nodige tijd’ maken, heerst er beduidend meer onduidelijkheid (77 procent) dan in ondernemingen die dat wel doen (28 procent). 86 procent van de werkgevers met duidelijkheid over het aantal aanvaardbare syndicale dagen heeft een goede relatie met zijn vakbondsafgevaardigden. Bij onduidelijkheid heeft 74 procent een goede relatie met zijn vakbondsafgevaardigden.

Bovendien besteden vakbondsafgevaardigden in ondernemingen zonder afspraken dubbel zoveel tijd aan hun mandaat dan in ondernemingen met afspraken (61 versus 34 dagen). Waar afspraken gelden, besteden vakbondsafgevaardigden dus minder tijd aan hun mandaat.

Ruim de helft van de grote ondernemingen met 200 werknemers of meer registreert de syndicale tijd.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen