< Terug naar overzicht

Weinig interesse in sociale verkiezingen (maar werknemers willen wel stemmen)

Werknemers in Belgische bedrijven zijn minder tevreden over de werking van de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie in vergelijking met vier jaar geleden. Dat is niet abnormaal als het economisch minder goed gaat. De interesse in sociale verkiezingen is bovendien matig.

Naar aanleiding van de nakende sociale verkiezingen onderzocht Randstad voor de derde keer hoe de werknemers in de Belgische bedrijven participeren in hun bedrijf. Hiervoor werden door het onderzoeksbureau ICMA eind vorig jaar en begin dit jaar 3000 respondenten online bevraagd.

Uit de studie blijkt duidelijk dat werknemers in 2012 minder tevreden zijn over hun globale mogelijkheid om te participeren in het bedrijf waar ze werken. Ook over de werking van de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie zijn ze minder tevreden. Vakbondsleden zijn eveneens minder tevreden dan in 2008.

Een belangrijke reden voor deze mindere tevredenheid is wellicht de huidige economische recessie waarin de bedrijven zich bevinden. Uit het onderzoek blijkt immers dat als een bedrijf het economisch goed doet, werknemers gemiddeld ook meer tevreden zijn over hun participatiemogelijkheden.

Toch betekent dit niet dat werknemers deze participatiemethodes willen afschaffen. Een verpletterende meerderheid (meer dan 90 procent) van de werknemers is van mening dat een ondernemingsraad noodzakelijk is, zelfs in kleinere bedrijven (met minder dan 100 werknemers). Zelfs bij de werknemers uit heel kleine bedrijven (20-50 werknemers) is er nog een meerderheid van 60 procent.

De vakbonden in de ondernemingen waar ze actief zijn, blijven over een redelijk draagvlak beschikken. Meer dan 70 procent van de werknemers is van mening dat vakbonden zich realistisch opstellen, problemen proberen op te lossen en veel overleg plegen met het management.

77 procent is van mening dat er sprake is van wederzijds respect tussen vakbond en management. Daartegenover zijn er indicaties dat dit draagvlak hier en daar afbrokkelt. Het meest onrustwekkende is het aandeel werknemers dat zich sterk betrokken voelt bij de vakbond. Vier jaar geleden was dit nog 62 procent, nu daalt dit naar 44 procent. Bij niet-vakbondsleden is dit trouwens maar 33 procent.

Toch is er in moeilijker tijden geen verhoogde interesse voor de sociale verkiezingen. Zo'n 20 procent weet zelfs niet of die in hun bedrijf georganiseerd worden. 60 procent heeft er weinig of geen interesse in. In bedrijven waar verkiezingen zijn, daalt dit tot 46 procent. Toch wil 64 procent wel stemmen als hij of zij daartoe de kans krijgt, in bedrijven met verkiezingen zelfs 81 procent.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen