< Terug naar overzicht

We werken te weinig en betalen te veel belastingen

België scoort barslecht inzake belastingdruk en werkgelegenheidsgraad. Te weinig Belgen werken en de belastingen zijn veel te hoog. Dat staat in het concurrentierapport van de gerenommeerde Zwitserse managementschool IMD.

In haar World Competitiveness Yearbook rangschikt IMD 55 landen volgens hun score wat betreft globale concurrentiekracht aan de hand van twintig thema’s, gegroepeerd in vier grote clusters: economische prestaties, overheidsefficiëntie, efficiëntie van de bedrijven en infrastructuur. België eindigt dit jaar op de 24ste plaats, een trede hoger dan vorig jaar.

Eerst het goede nieuws. Ons land is bij de koplopers wat betreft internationale handel, het aantrekken van buitenlandse investeringen, productiviteit, infrastructuur en onderwijs. Ook voor gezondheid en milieu scoort België niet slecht.

Maar België scoort barslecht inzake de belastingdruk (voorlaatste plaats) en de werkgelegenheidsgraad. Voor andere factoren is België een middenmoter.


De onderzoekers identificeren vijf uitdagingen voor België:

1. Loonmatiging, vooral in een periode van hoge inflatie.

2. Meer inspanningen om de werkgelegenheidsgraad op te krikken.

3. Garanties voor een stabiel wetgevend kader om investeringen aan te trekken en ondernemerschap te stimuleren.

4. Meer proactief optreden inzake innovatie om zo meer voordeel te halen uit de globalisering.

5. Grotere begrotingsoverschotten creëren om zo de vergrijzing voor te bereiden.


IMD schuift voor alle landen tien gouden tips voor meer concurrentiekracht naar voren: stabiele wetgeving, performante administratie, investeringen in infrastructuur, versterken van de middenklasse, creatie van kmo’s, een evenwicht bewaren tussen lonen, productiviteit en belastingdruk, sparen aanmoedigen, aantrekken van buitenlandse investeringen, de voordelen van globalisering combineren met sociale cohesie, iedereen laten genieten van de stijgende welvaart.

Behalve voor de fiscale druk en de lage werkgelegenheidsgraad, beantwoordt de Belgische overheid vrij goed aan die criteria. Ondernemingen kunnen vrij snel worden opgericht, buitenlandse investeerders zijn welkom. De kredietwaardigheid van de overheid is goed.

Ook het onderwijs en de infrastructuur zijn in België over het algemeen goed. Problemen zijn er wel met de kostprijs van internet, gsm-verbindingen en telecommunicatie. Goede economische prestaties zijn het gevolg van de hoge productiviteit. De onderzoekers van IMD zien wel een negatief punt in de economische groei. Groei is het resultaat van concurrentiekracht, maar kan er ook de oorzaak van zijn. De Belgische groei is te beperkt om een aanzwengelend effect te hebben.

De politieke instabiliteit heeft ook haar weg gevonden naar het rapport. De onderzoekers melden een gestegen risico op instabiliteit en vinden dat er minder lijn zit in het optreden van de overheid. Die begrijpt de ondernemersnoden minder dan vroeger.


Bron: De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen