< Terug naar overzicht

"We betalen deze generatie geld dat de volgende nog moet verdienen"

Negentig procent van de bedrijven erkent dat het brugpensioen in zijn huidige vorm onhoudbaar is, zelfs als dat het herstructureren zal bemoeilijken. Dat zegt VBO-voorzitter Thomas Leysen. Hij slaat mea culpa: bedrijfleiders hebben te gretig gebruik gemaakt van dit middel.

Thomas Leysen hield dinsdagavond een opgemerkte toespraak tijdens de jaarlijkse ontmoeting Regering-Ondernemingen van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Enkele belangrijke uitspraken willen we u niet onthouden.

Tijdelijke werkloosheid


“Een peiling bij een panel van bedrijfsleiders die actief zijn in de drie Gewesten van het land bevestigt dat bedrijven bij voorrang gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid, soms gecombineerd met tijdskrediet, alvorens ze moesten overgaan tot ontslagen zonder bijzondere regelingen. (…) Bij de maatregelen waarvan de ondervraagde bedrijven denken dat ze er in de toekomst een beroep op zullen doen, komt de tijdelijke werkloosheid voor bedienden namelijk duidelijk op de eerste plaats. Zolang de crisis aanhoudt, blijkt deze maatregel dus bijzonder nuttig te zijn.”

Brugpensioen optrekken


“Als de volgende federale regering vanaf 2012 jaarlijks een inspanning moet doen van 1 miljard euro, kan dit alleen maar als we nu onmiddellijk een hervormingsproces opstarten rond activering en pensioenen. De thema’s zijn uiterst delicaat, maar we kunnen ze niet voor ons uit blijven schuiven. 90 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders in onze enquête acht het onontbeerlijk de brugpensioenleeftijd bij herstructurering op te trekken. Hier past een mea culpa. Bedrijfsleiders hebben in het verleden bij herstructureringen gretig gebruik gemaakt van dit middel, in een georkestreerd samenspel met de vakbonden. Zij zijn nu echter realistisch genoeg om te beseffen dat zij van deze verslaving zullen moeten afkicken indien we de activiteitsgraad willen bereiken die nodig is voor de financiering van ons bestel. Ook bij de komende pensioenconferentie zal de financierbaarheid van onze pensioenen centraal staan. De duurzaamheid van onze sociale zekerheid in een context van vergrijzing wordt dé uitdaging voor de komende jaren.”

Competitiviteit


“Bij al deze budgettaire overwegingen mogen we vooral niet voorbijgaan aan het probleem van de competitiviteit. Daaraan heeft Duitsland hard gewerkt en het zal daardoor verder marktaandeel kunnen winnen op de groeimarkten. De crisis mag ons niet doen vergeten dat onze loonkostenhandicap ten opzichte van de ons omringende landen steeds meer activiteiten hier in gevaar brengt. Daarom vraag ik de regering bij de opmaak van de begroting 2010-2011 en in het licht van het volgend interprofessioneel overleg een glashelder beleid vast te leggen met betrekking tot het herstel van onze concurrentiekracht en de strikte naleving van de wet van 1996.”

Bron: Toespraak Thomas Leysen, VBO

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen