< Terug naar overzicht

Waalse arbeidsmarkt doorstond de economische crisis goed

Ondanks de structureel lagere werkzaamheid en hogere werkloosheid aan de aanbodzijde, heeft de vraagzijde van de Waalse arbeidsmarkt de recente economische crisis beter doorstaan dan de andere Belgische regio’s. Dat komt omdat Wallonië een relatief kleine economie is die sterk steunt op de publieke sector.

Dit blijkt uit een onderzoek van DynaM, een gezamenlijk initiatief van Federgon, HIVA - KU Leuven en RSZ, dat de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt in kaart brengt.

Wallonië is een relatief kleine economie die sterk steunt op de publieke sector. Meer dan 40 procent van de jobs bij een Waalse werkgever situeert zich bij de publieke diensten. Hierdoor is de arbeidsmarkt minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen. De sterke jobcreatie in de gezondheidszorg en recenter ook de dienstencheque-activiteiten, zorgt jaarlijks voor een gestage aangroei van de werkgelegenheid.

Anderzijds vertoont Wallonië ook kenmerken van een jonge dynamische arbeidsmarkt. De regio combineert een hoge starters- en stopzettingsgraad met een sterke reële jobcreatie. Dit is een aanzet tot de nodige versteviging van de Waalse industrie en een commerciële dienstverlening.

Ook een aantal industriële takken zoals de chemie en farmacie vertonen een opwaartse dynamiek, maar vooral in de bedrijfsondersteunende diensten en de handel creëren vele jonge ondernemingen en kmo’s jaarlijks veel jobs.

Door de combinatie van een grote publieke sector en een aantal dynamische industriële en commerciële sectoren bleef de Waalse arbeidsmarkt de voorbije jaren veerkrachtig. Zelfs tijdens de crisis werden meer jobs gecreëerd dan vernietigd.

Vlaams Gewest


Het Vlaams Gewest drukt als grootste regio haar stempel op de Belgische economie. De hogere werkzaamheid en lagere werkloosheid weerspiegelen welvaart. Toch waarschuwen verschillende factoren voor een mogelijk minder toekomstgerichte arbeidsmarkt.

Zo is de vraagzijde van de arbeidsmarkt minder dynamisch dan in de andere regio’s. Het aandeel startende en het aandeel kleine ondernemingen, twee indicatoren voor een creatieve ondernemingsdynamiek, liggen onder het Belgische gemiddelde. De jobcreatiegraad ligt in de meeste sectoren op een eerder laag niveau.

Bovendien telt het Vlaams Gewest heel wat conjunctuurgevoelige sectoren, zoals textiel, assemblage en logistiek. Dit maakt de Vlaamse arbeidsmarkt kwetsbaarder voor conjunctuurschokken.

Brussel Hoofdstedelijk Gewest


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een kleine, dynamische en veerkrachtige arbeidsmarkt. Meer dan 90 procent van de werkgelegenheid situeert zich in de dienstensectoren. De sterke aanwezigheid van commerciële diensten uit zich in de vele startende en stopgezette ondernemingen.

Daarnaast huisvest de regio een aantal grote organisaties uit de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur die weinig onderhevig zijn aan conjunctuurschommelingen. De Brusselse jobcreatie- en destructiegraden zijn hoog en dit leidt tot een sterke netto-aangroei van de werkgelegenheid.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen