< Terug naar overzicht

Vrouwen: het onbenutte potentieel

De helft van de Belgische werkgevers vindt dat het moederschap de carrièrekansen van de vrouw hypothekeert. En meer dan één op de drie werkgevers is van mening dat topbedrijven nooit evenveel vrouwelijke als mannelijke directieleden zullen tellen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van een recente internationale enquête van HR-dienstverlener Manpower. Samen met de resultaten van zijn rondvraag publiceert het bedrijf ook een rapport waarin het pleit voor een actievere deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt als oplossing voor de wereldwijde talentcrisis.

Moederschap versus carrière


Van de 657 werkgevers die Manpower in België bevraagd heeft, vindt de helft (51 procent) dat het moederschap het carrièrepotentieel van de vrouw beperkt. Opmerkelijk is dat de mannelijke (51 procent) en vrouwelijke (50 procent) respondenten het nagenoeg eens zijn met elkaar.
Toch beschikken bedrijven over een brede waaier van oplossingen om de combinatie werk en gezin mogelijk te maken. Maar volgens de HR-dienstverlener is er meer nodig dan flexibele werkformules alleen.
“Ouderschapsverlof, deeltijds werken, teleworking,... lijken op papier een efficiënt antwoord op de vraag naar meer flexibiliteit voor werkende moeders. Maar in de praktijk zijn deze formules niet in alle bedrijven en voor alle functiecategorieën even toegankelijk. Bovendien worden vrouwen die geen acht uur per dag werken vaak onvoldoende als volwaardige werknemers of collega’s beschouwd, met alle gevolgen vandien voor hun promotiekansen. Er is dus ook qua mentaliteit nood aan meer flexibiliteit.”

Glazen plafond houdt stand


In België is slechts 5,3 procent van de directieleden een vrouw en de resultaten van de Manpower-enquête doen vermoeden dat hun aandeel niet snel zal toenemen. Slechts 17 procent van de bevraagde werkgevers denkt dat vrouwen binnen de tien jaar de helft of meer van de topfuncties zullen bevolken.
Volgens 22 procent is man-vrouwgelijkheid op directieniveau een kwestie van 10 tot 20 jaar, terwijl 28 procent overtuigd is dat het nooit zover komt.
Hier spelen wel verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten: 33 procent van de mannen noemt evenwichtig samengestelde directieteams een utopie tegenover ‘slechts’ 24 procent van de vrouwen.
Het glazen plafond blijft dus een belangrijk struikelblok voor vrouwen. Het feit dat ze bijvoorbeeld in flexibele formules werken, blijkt hun doorstroming naar managementfuncties in de praktijk vaak te hinderen. Maar als werkgevers zelf al niet geloven dat gelijke vertegenwoordiging op topniveau mogelijk is, dan zal het zeer moeilijk zijn om vrouwelijke werknemers te motiveren om hun ambities waar te maken.

Gelijkheid of economische noodzaak?


In het nieuw rapport (‘Het onbenutte potentieel: vrouwen en de het tekort aan talent’) pleit het HR-bedrijf voor een actievere deelname van de vrouw aan het arbeidsproces als oplossing voor het groeiende tekort aan talent: “Ondanks de economische crisis kampen heel wat sectoren met structurele personeelstekorten die zouden opgevangen kunnen worden door vrouwen. Bedrijven die nu meer vrouwen aanwerven, verhogen hun groeikansen in het postcrisistijdperk. Dat geldt in het bijzonder voor dienstenbedrijven in engineering, IT en de gezondheidszorg, die met hun ruimere mogelijkheden om flexibel te werken een pak meer vrouwen zouden kunnen aantrekken.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen