< Terug naar overzicht

Vrouwen genieten minder extralegale voordelen

Mannen maken meer dan vrouwen kans op deelname aan een pensioenplan of groepsverzekering en op een extra ziekte- of hospitalisatieverzekering. Hoewel niet alle werknemers extralegale voordelen ontvangen, hebben ze toch een verbredend effect op de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek naar de kansverhouding bij de toekenning van extralegale voordelen, naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in hun voorkeur bij de samenstelling van de loonkorf, evenals de invloed die een loopbaanonderbreking heeft op de loonkloof. In het onderzoek, uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en de Faculteit Economie en Bedrijfsleven van de KU Leuven in opdracht van de Raad voor Gelijke Kansen, worden een aantal verschillen in beeld gebracht. Men baseert zich hiervoor op de resultaten van de Vacature Salarisenquête 2008.

Uit deze enquête blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen 14,28 procent bedraagt.

Bredere loonkloof


Het vaakst voorkomende extralegale voordeel is de verplaatsingsvergoeding (63 procent). Iets meer dan de helft van de werknemers heeft ook recht op een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Het aandeel loontrekkenden met recht op een voordeel neemt toe met het hiërarchisch niveau. Enkel het recht op een verplaatsingsvergoeding vormt hierop een uitzondering.

Vrouwen komen bovendien minder vaak in aanmerking voor extralegale voordelen dan mannen. Ook hier is de verplaatsingsvergoeding een uitzondering. Er is echter een groot verschil tussen het aandeel mannen en vrouwen met een bedrijfswagen en/of tankkaart. De loonkloof voor niet-cash inkomen bedraagt 50,67 procent.

Maatschappelijk gezien is vooral het verschil in aanvullende socialezekerheidsvoordelen frappant. Mannen maken meer dan vrouwen kans op deelname aan een pensioenplan of groepsverzekering en op een extra ziekte- of hospitalisatieverzekering. Deze voordelen hebben een effect op de hele loopbaan. Voor mannen ligt de raming van de sociale bescherming 26,04 procent hoger dan die voor vrouwen.

Hoewel niet alle werknemers deze non-cashvoordelen ontvangen, hebben deze toch een verbredend effect op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een ruwe berekening laat deze toenemen van 14,28 naar 18,03 procent wanneer ook de extralegale voordelen zijn meegeteld.

Niet tevreden


Iets minder dan de helft van de loontrekkenden ervaart zijn loon als billijk. Meer mannen dan vrouwen beoordelen hun loon als billijk. Werknemers met een partner beoordelen hun loon als billijker dan degene zonder partner.

Vrouwen en mannen hechten grosso modo aan dezelfde jobkenmerken belang: een goede verloning, kans om bij te leren, gebruik van capaciteiten en interessante jobinhoud.

Toch zijn hier en daar verschillen. Zo hechten vrouwen meer belang aan ‘zachte’ waarden’ als collegialiteit, sociale erkenning als de mate waarin de job een bijdrage levert tot een betere wereld. Mannen zijn net iets gevoeliger voor ‘harde’ waarden als macht, financieel succes en invloed op anderen.

Loopbaanonderbrekingen verklaren deel loonkloof


Loopbaanonderbreking ligt gemiddeld aan de basis van 1,79 procentpunt van de genderloonkloof. Naar gezinstype is het grootste effect waarneembaar bij de alleenstaande, maar ook bij werknemers met kinderen en partner.

Ook tussen de regio’s is het effect van loopbaanonderbreking duidelijk verschillend. Het effect van loopbaanonderbreking loopt het hoogst op in het Waals Gewest. Het Vlaams Gewest neemt een middenpositie in. Wordt er gekeken naar de jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan blijkt loopbaanonderbreking niet meer dan 0,56 procentpunt van de loonkloof te verklaren.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen