< Terug naar overzicht

Vrouwen gaan voor goede sfeer en afwisseling

Onderzoek van een Nederlandse businsess-school toont aan dat vrouwen en mannen grotendeels dezelfde werkwaarden nastreven. Het valt wel op dat vrouwen meer belang hechten aan goede sfeer, rechtvaardige leidinggevenden en afwisselend werk.

De Nyenrode Business Universiteit deed samen met een werving- en selectiebureau onderzoek naar werkwaarden (en het verschil in werkwaarden tussen mannen en vrouwen). Werkwaarden geven aan wat mensen belangrijk vinden in hun werk, wat maakt dat ze zich wel of niet thuis voelen in een organisatie en door welke aspecten van het werk ze gestimuleerd en gemotiveerd worden.

Overeenkomsten


De onderzoeksresultaten tonen aan dat vrouwen en mannen wel degelijk dezelfde werkwaarden nastreven. Zo vinden beide groepen het belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te hebben en kwaliteit te kunnen leveren.
Ook vinden ze het belangrijk om uitdagend, stimulerend en afwisselend werk te kunnen verrichten. Daarnaast hechten ze veel waarde aan een rechtvaardige leidinggevende. Met betrekking tot de sociale sfeer op het werk, vinden beide groepen het belangrijk dat er een goede sfeer heerst waarbij men gelijkwaardig met elkaar omgaat.

Verschillen


Naast deze overeenkomsten is het opvallend dat een groter belang hechten aan bepaalde werkgerelateerde aspecten. Zo vinden vrouwen de goede sfeer op het werk en een rechtvaardige leidinggevende belangrijker dan mannen. Ook hechten ze meer waarde aan het kunnen verrichten van afwisselend werk. Van functie kunnen veranderen binnen de organisatie en energie uit je werk kunnen halen wordt door vrouwen hoger gewaardeerd dan door mannen.
Tot slot vinden vrouwen het belangrijker dan mannen om vertrouwen te kunnen hebben in het management. Ze zijn ook uitgesproken voorstanders van duidelijke, open en directe communicatiekanalen.

Eerder onderzoek onder topmanagers toonde aan dat mannelijke managers hun eigen waarden in hogere mate terugvinden dan vrouwen in de hogere echelons. Dit zou voor een deel kunnen verklaren waarom vrouwen een leidinggevende functie vaker verlaten dan mannen.

Bron: Nyenrode Business Universiteit

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen