< Terug naar overzicht

Vrouwelijke werknemers in megaproces tegen Wal-Mart

Zowat 1,6 miljoen Amerikaanse werkneemsters of ex-werkneemsters eisen schadevergoeding van distributiereus Wal-Mart wegens discriminatie inzake loon en promotie. De klacht kan uitlopen op het grootste discriminatieproces tegen een onderneming in de geschiedenis.

Of het werkelijk tot een proces komt, staat nog niet helemaal vast, maar een federaal rechter in San Francisco heeft alvast bepaald dat de klacht van zes vrouwelijke werkneemsters en voormalige werkneemsters tegen Wal-Mart voldoende draagwijdte heeft om zo’n proces te beginnen. Meer nog, alle werkneemsters die bij de distributiegigant in de Verenigde Staten gewerkt hebben of nog werken sinds 1998, worden meteen bij de zaak betrokken. Het gaat meteen om ongeveer 1,6 miljoen vrouwen. Dat kan neerkomen op een fenomenale schadevergoeding.

Het begon met een klacht van zes werkneemsters in 2001 wegens discriminatie inzake loon en promotie. Vrouwen zouden in de recente jaren systematisch minder loon ontvangen hebben voor vergelijkbaar werk als hun mannelijke collega’s. Er is sprake van al gauw een kleine 0,60 dollarcent per uur minder loon in de winkels. Bovendien zouden vrouwen ook systematisch minder kans maken op promotie.

Wal-Mart gaat in beroep en voert aan dat er zeker geen landelijke discriminatie bestaat. Misschien heeft hier of daar een lokale vestiging de antidiscriminatiewet geschonden, maar van die aantijgingen op systematische gronden is geen sprake, aldus de distributeur. In eerste instantie werd dat verweer evenwel al verworpen door een federale rechter in San Francisco, die erop wijst dat Wal-Mart gestandaardiseerde praktijken heeft inzake beloning en bevordering. Statistieken zouden erop wijzen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in elke Amerikaanse regio bestaat. Hetzelfde geldt voor de promotie. Hoe hoger in de organisatie, hoe lager het aandeel van vrouwen ook. Nochtans zijn twee derde van het Amerikaanse personeelsbestand vrouwen. Met zijn 1,2 miljoen werknemers is Wal-Mart overigens de grootste werkgever in de VS in de privé-sector.

Het is nu wachten of een nieuw beroep van Wal-Mart iets uithaalt. Een proces kan ook nog afgewend worden door een schikking. Dat gebeurde al eerder bij een gelijkaardige klacht bij Home Depot, maar daar ging het om ‘slechts’ 25.000 vrouwen, die een schadevergoeding van ruim 100 miljoen dollar onder elkaar mochten verdelen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen