< Terug naar overzicht

Vrijstelling arbeidskaart afgestemd op vrijstelling LIMOSA-aangifte

Bij KB van 13 maart 2011 werden een aantal wijzigingen gebracht aan de vrijstellingen voor een niet-EER onderdaan van het verkrijgen van een arbeidskaart vooraleer in België te kunnen werken (zelfs indien dit slechts tijdelijk is). Het gaat meer bepaald om (i) de buitenlandse (niet-EER) werknemers die naar België komen om een wetenschappelijk congres bij te wonen en (ii) buitenlandse werknemers die naar België komen voor vergaderingen in beperkte kring.

Deze twee categorieën zijn sinds 2007 vrijgesteld van een arbeidskaart, doch deze vrijstelling was enkel van toepassing voor zover het verblijf in België voor het bijwonen van het congres en/of de vergadering beperkt bleef tot 5 dagen per maand.
Met het nieuwe KB wordt deze "vijfdagenlimiet" afgeschaft. Voor wetenschappelijke congressen geldt de vrijstelling nu voor de volledige duur van het congres, ongeacht de verblijfsduur in België. De vrijstelling voor vergaderingen in beperkte kring, is vanaf heden beperkt tot maximum zestig dagen per kalenderjaar met een maximum van twintig opeenvolgende kalenderdagen per vergadering.
Hiermee brengt het KB van 13 maart 2011 de duur van de vrijstelling van een arbeidskaart voor deze 2 categorieën in overeenstemming met de LIMOSA-regelgeving. Inderdaad, binnen deze grenzen moet er in deze gevallen evenmin een LIMOSA-aangifte worden gedaan. . Anders dan de regelgeving inzake arbeidskaarten geldt de LIMOSA-verplichting ook voor EER-werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België werken.
Verder worden in het KB van 13 maart nog enkele wijzigingen aangebracht aan de regeling voor het verkrijgen van de arbeidskaart C en wordt de gelijkstelling van het huwelijk met het geregistreerd partnerschap (die in de praktijk reeds sinds 2008 wordt toegepast) nu ook wettelijk vastgelegd.
Het KB van 13 maart 2011 treedt op 8 april 2011 in werking.
Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 29 maart 2011.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen