< Terug naar overzicht

Vorderingen gebaseerd op leeftijdsdiscriminatie

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, was de eerste formele stap om leeftijdsdiscriminatie in Europa te bestrijden. Deze kaderrichtlijn moest worden toegepast uiterlijk op 2 december 2003, maar artikel 18 voorziet in de mogelijkheid een bijkomende termijn van drie jaar aan te vragen die afloopt op 2 december 2006. Wat nu?

Een stijging van het aantal vorderingen op basis van leeftijdsdiscriminatie vanaf 2 december 2006 is niet uitgesloten. Uit een recente rondvraag van Eversheds en Cranfield School of Management bij een duizendtal werknemers blijkt immers dat meer dan 40% beweert ooit het slachtoffer te zijn geweest van leeftijdsdiscriminatie.

Hoewel België de bepalingen van de kaderrichtlijn grotendeels implementeerde via de Antidiscriminatiewet van 25 februari 2003, heeft het de implementatietermijn voor de bepalingen van de kaderrichtlijn met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie verlengd tot 2 december 2006.

Deze verlenging werd gevraagd om de verschillen in behandeling op grond van leeftijd in de verschillende sectorale regelingen te onderzoeken. De vele sectorale regelingen hanteren immers het leeftijdscriterium om een verschil in behandeling in de arbeidsvoorwaarden te rechtvaardigen. Of de huidige en toekomstige verschillen in behandeling echter na 2 december 2006 zullen gerechtvaardigd zijn, zal in laatste instantie door de hoven en rechtbanken moeten worden uitgemaakt.


Wim Mertens

wimmertens@eversheds.com

www.eversheds.be


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen