< Terug naar overzicht

Voordeel door slim inzetten cultuurverschillen

Leden van minderheidsgroepen willen graag bij een werkteam horen, maar het liefst wel met behoud van hun eigen cultuur. Bedrijven die dat slim oppakken, kunnen daar hun voordeel mee doen.

Bovenstaande conclusie komt naar voren in het promotie-onderzoek van Kyra Luijters van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Nederlandse vakblad P&O Actueel kon dat inkijken.

Volgens Luijters halen sommige organisaties voordeel uit de diverse samenstelling van hun teams, terwijl culturele diversiteit bij andere organisaties vooral tot problemen leidt. Het klimaat binnen een organisatie blijkt een belangrijke factor: “Werknemers in diverse organisaties voelen zich het meest thuis in teams waarin open met elkaar wordt gesproken over culturele verschillen en er ook waardering bestaat voor deze verschillen. Door openheid en waardering worden verschillen tussen mensen niet alleen minder lastig, verschillen kunnen dan zelfs voordelig uitwerken voor de organisatie.”

In haar promotie-onderzoek heeft Luijters drie perspectieven vergeleken:    Het eerste perspectief: discriminatie en billijkheid. Nederlandse bedrijven kiezen massaal voor: iedereen is gelijk. Dat lijkt positief: werkgevers proberen werknemers gelijke kansen te bieden en discriminatie wordt niet geaccepteerd. Maar mensen moeten zich aanpassen en mogen zich dus niet van elkaar onderscheiden. Men is zo bang om te discrimineren, dat verschillen worden ontkend. Maar die verschillen bestaan wel degelijk.
    Het tweede perspectief: toegang en legitimiteit. Bedrijven die dit perspectief hanteren, streven ernaar een afspiegeling te zijn van hun klantengroep. “Op die manier word je extra aantrekkelijk, omdat mensen zich in je herkennen. Kijk bijvoorbeeld naar de rijschoolhouder die een Turkse rij-instructeur in dienst neemt”, aldus Luijters.
    Het derde perspectief is wellicht nog beter. Bij het integratie- en leerperspectief gaat men ervan uit dat een bedrijf beter kan inspelen op diversiteit in de samenleving, omdat het intern al te maken heeft gehad met diversiteit. Met andere woorden: wat kunnen de Nederlandse rij-instructeurs leren van hun Turkse collega, en andersom?

    Volgens Luijters heeft het voor bedrijven zin om na te denken over de vraag welk perspectief op hen van toepassing is, en of dit ook het perspectief is dat ze wel willen hanteren. Veel bedrijven lijken zich vooral te richten op het voorkomen van discriminatie. Het kan voor bedrijven echter zinvol zijn om zich ook te richten op het benutten van de verschillen: “Nederland is een land met veel culturele diversiteit. Veel organisaties hebben daarom ook te maken met culturele diversiteit in hun personeelsbestand. Als werknemers met hun onderlinge culturele verschillen het idee hebben dat deze verschillen er mogen zijn en dat verschillen gewaardeerd worden, dan kan dat zeker meerwaarde hebben voor het werk. Mijn onderzoek laat zien dat werknemers zich dan meer thuis voelen op het werk, en die werknemers willen zich meer inzetten voor hun organisatie.”

    Bron: P&O Actueel

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen