< Terug naar overzicht

Volgend jaar komt de echte loonstop

Een deel van de Belgische werknemers moest zich in de periode 2008-2009 tevreden stellen met een reële loonstop. Ongeveer 22 procent van de werknemers heeft het voorbije jaar geen loonsverhoging gekregen bovenop de index. Experts spreken over een trendbreuk.

De jaarlijkse salarisstudie van Hudson geeft een accuraat beeld van de salarisproblematiek in ons land. Opmerkelijk is dat 22 procent van de werknemers geen loonsverhoging ontving in het voorbije jaar, daar waar vorig jaar dit percentage nog op 1 procent lag.

Beperkte groep getroffen


De 22 procent werknemers die geen loonsverhoging hebben gekregen, zijn wel geconcentreerd in een relatief kleine groep van bedrijven. Om precies te zijn: 12,28 procent van de bedrijven hebben een salarisstop voor hun volledig personeelsbestand doorgevoerd en slechts 7 procent van de bedrijven hebben een salarisstop voor meer dan 90 procent van de medewerkers doorgevoerd.
Volgens Hudson is dat het bewijs dat er begin 2009 slechts een beperkte groep van bedrijven zwaar geraakt was door de crisis, wanneer de budgetten voor loonsverhogingen werden toegekend.

Geen loonstop


Wel lag de algemene reële loonstijging over alle bedrijven heen in de periode 2008-2009 lager dan de voorgaande jaren. Het voorbije jaar werd ten gevolge van de sterke inflatie-opstoot in 2008-2009 een indexaanpassing van 4,4 procent toegekend. De reële loonstijging beperkte zich tot een toename van 1,5 procent.
Deze reële loonstijging ligt duidelijk lager dan die van de voorbije jaren, toen die tussen de 2 en 2,5 procent draaide. Dit wijst er op dat de vertraging van de economische groei toch wel een effect heeft gehad op het loonbeleid van de ondernemingen. Maar van een totale loonstop die veralgemeend wordt opgelegd, is zeker geen sprake.

Minder sterke loonsverhoging


Een aantal sectoren die bekend staan als goede betalers hebben dit jaar wel al merkelijk minder sterke loonsverhogingen toegekend, zo blijkt uit de studie. De chemische en farma-industrie kende vorig jaar nog een 'total cash'-stijging (vast + variabel loon) toe van 3,4 procent. Die toename is ondertussen meer dan gehalveerd tot 1,6 procent.
Ook het pak slaag dat de financiële sector eind vorig jaar heeft gekregen laat zich al voelen in het beloningsbeleid: het 'total cash'-pakket steeg in 2007-2008 met 3,7 procent tegenover een schamele 1 procent tussen 2008 en 2009.

Verwachtingen


Voor volgend jaar verwacht men dan weer dat er amper van loonsverhogingen sprake zal zijn. Redenen? De inflatie is tot zowat nul procent gezakt, wat automatische loonindexeringen zo goed als uitsluit. En daarenboven is door de financieel-economische crisis de ruimte voor loonstijgingen opgebruikt. Er zit dus een de facto salarisstop aan te komen.

Bron: Trends

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen