< Terug naar overzicht

Voka wil kloof tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven dichten

Gisteren is het nieuwe academiejaar gestart in het hoger onderwijs. Het aantal studenten aan de universiteiten en hogescholen breekt opnieuw records. Het komende academiejaar wil werkgeversnetwerk Voka alvast de band met het hoger onderwijs aanhalen.

“We moeten dringend met elkaar overleggen. De komende jaren zoeken de ondernemingen in Vlaanderen immers heel wat nieuwe talenten”, stelt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. “Het zal erop aan komen om studenten bewuster te laten kiezen voor opleidingen met een perspectief op de arbeidsmarkt, en het hoger onderwijs ook voldoende voeling te laten houden met de praktijk.”

De steeds groter wordende instroom in het hoger onderwijs bewijst dat de democratisering van ons onderwijssysteem heeft gewerkt. Dat mag echter geen doel op zich zijn. Iedereen heeft recht op een vrije studiekeuze, maar de grote drop-out in het eerste jaar en het aantal afgestudeerden dat uiteindelijk geen werk vindt dat aansluit bij de gekozen richting, bewijzen dat studenten meer dan ooit nood hebben aan goede informatie over de relevantie van hun studiekeuze voor de arbeidsmarkt, aldus Voka.

“Door de massale instroom en verlenging van de studieduur, wordt het onderwijs duurder. Foute of niet-relevante studiekeuzes hebben daarenboven een hoge maatschappelijke kostprijs. En intussen snakken onze ondernemingen naar goed opgeleid talent. We moeten de match tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven dus verbeteren”, stipt Jo Libeer aan.

Voka wil niet aan de kant blijven staan. Libeer: “We zullen zelf in overleg treden met de universiteiten en de hogeschoolassociaties, om onze nood aan talent te bespreken en na te gaan op welke vlakken we ook zelf onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Om iets te doen aan de knelpuntberoepen, moeten we erop wijzen hoe aantrekkelijk ze wel zijn. Onze ondernemingen kunnen zelf heel wat informatie verstrekken over beroepsuitwegen en het internationale perspectief van de opleidingen. En studenten missen vaak de band met het bedrijfsleven in hun opleiding. Meer en beter ondersteunde stages aanbieden, kan daarbij een deel van de oplossing zijn.”

Bron: Voka

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen