< Terug naar overzicht

Vlaanderen telt weinig 'werkstudenten'

In vergelijking met het Europese gemiddelde, combineren Vlaamse studenten hun opleiding slechts zelden met een job. Eens ze de schoolbanken verlaten, zijn ze evenwel vaker aan de slag dan hun Europese collega’s.

Onderwijs en betaalde arbeid worden in Vlaanderen zelden gecombineerd, meldt het Steunpunt WSE. Vlaamse jongeren studeren óf werken.

Studeren óf werken


Slechts een beperkt aandeel van 5,8 procent studeert én werkt, zo blijkt uit cijfers op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). In Europa ligt dit aandeel bijna tweemaal zo hoog (10,9 procent).
Vooral in Nederland (45,8 procent) en Denemarken (46,5 procent) zijn er veel 'werkstudenten'.
De verklaring van deze verschillen is vaak te vinden in de wijze waarop studenten wel of niet financieel ondersteund worden en in de reglementering van studentenarbeid. Zo werd in Nederland de laatste decennia sterk bezuinigd op studiebeurzen van studenten en zijn tegelijk de mogelijkheden om als student bij te verdienen uitgebreid.

Schoolverlaters aan de bak


Op basis van de EAK heeft het Steunpunt WSE de schoolverlaters anno 2007 afgezonderd. Het gaat dan om alle jongeren van 15 tot en met 24 jaar die aangeven dat ze in 2006 nog student waren en zichzelf in 2007 niet meer als student beschouwen.
Van alle Vlaamse schoolverlaters heeft 67,7 procent een job. Dit aandeel ligt hoger dan gemiddeld in Europa (64,4 procent).
Schoolverlaters hebben het vooral in Zuid- en Oost-Europa moeilijk om aan de bak te komen. De algemene werkzaamheidsgraad is er relatief laag en de schoolverlaters komen terecht op een niet zo vlot draaiende arbeidsmarkt en kunnen daar maar moeilijk hun plaats innemen.
Deze bevinding geldt ook voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het omgekeerde doet zich voor in de meeste lidstaten van West- en Noord-Europa.

Steunpunt WSE analyseerde de onderzoeksgegevens ook naar twee belangrijke jobkenmerken: het contracttype en het arbeidsregime. Het blijkt dat Vlaamse schoolverlaters in vergelijking met hun Europese collega’s minder vaak een tijdelijk contract hebben en vaker voltijds werken.

 • Vier op de tien werkende Vlaamse schoolverlaters hebben een tijdelijk contract.
  Bij de totale werkende bevolking ligt dit aandeel een pak lager (7,5 procent). Gemiddeld in Europa is 66,8 procent van de werkende schoolverlaters tijdelijk aan het werk en ook hier blijkt dat dit aandeel heel wat lager ligt bij de doorsnee werkende bevolking (16,4 procent).
  Op basis van analyses uit ander onderzoek naar de reden waarom men tijdelijk werk aanvaardde, blijkt dat de meerderheid van de schoolverlaters zegt dat men geen vast werk kon vinden. Een andere reden is dat men door aanvaarding van een tijdelijk contract uitzicht kreeg op een vast contract. Schoolverlaters stromen na verloop van tijd dus door naar een minder precaire arbeidssituatie. Naarmate ze langer deelnemen aan de arbeidsmarkt, komen ze in meer stabiele werkomstandigheden terecht.


 • Acht op de tien (80,2 procent) schoolverlaters werkt voltijds. In Europa gaat het gemiddeld om 69,9 procent.
  Met andere woorden, bij het begin van de carrière wordt in Vlaanderen vaker voltijds gewerkt dan in Europa. Analyses tonen echter aan dat naarmate de loopbaan vordert, het aandeel voltijds werkenden in Vlaanderen afneemt tot onder het Europese gemiddelde (77,4 procent van de totale werkende bevolking in Vlaanderen werkt voltijds tegenover 85,5 procent in Europa).
  Dit kan vooral verklaard worden door de arbeidsdeelname van vrouwen die op jongere leeftijd vaker een voltijdse betrekking uitoefenen. Bij het begin van de loopbaan is de kloof tussen mannen en vrouwen qua voltijds of deeltijds werken relatief beperkt, maar naarmate deze jongeren ouder worden en langer actief zijn op de arbeidsmarkt, gaan mannen meer en vrouwen minder voltijds werken.


 • Bron: Steunpunt WSE

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen