< Terug naar overzicht

Vlaanderen laat talent liggen

Door de crisis hebben verschillende kansengroepen het opnieuw moeilijker op de arbeidsmarkt. De Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) lanceerde samen met 23 sectoren de campagne 'Open kijk op talent'.

De doelstellingen uit het Pact 2020 om meer mensen aan het werk te krijgen zijn nog niet bereikt. De afgesproken jaarlijkse groei met 1 procentpunt bij kansengroepen (allochtonen, personen met een arbeidshandicap en 50-plussers) en de evenredige arbeidsdeelname blijven uit. Tot 2008 was Vlaanderen nochtans goed op weg. Maar de crisis gooide roet in het eten.

 • De werkzaamheid van 50-plussers steeg met 2 procent tussen 2008 en 2010 tot 53,1 procent. Dat is nog steeds onder het EU-27-gemiddelde en ver onder de doelstelling van 60 procent in 2020.

 • Bij personen van allochtone origine daalde de werkzaamheid van 56 naar 53,4 procent.

 • Bij personen met een arbeidshandicap is de terugval het grootst: van 37,5 in 2009 naar 33,5 procent in 2010.


 • In veel sectoren is werken rond diversiteit en er resultaten uit halen niet vanzelfsprekend ondanks de inspanningen van vele ondernemingen. Het sensibiliseren van bedrijven en organisaties blijft een noodzaak. Ook de Vlaamse overheid neemt heel wat initiatieven.

  Daarom lanceert de SERV samen met 23 sectoren en met steun van de Vlaamse overheid en de VDAB de campagne 'Open kijk op talent'. De campagne richt zich op werkgevers, werknemers en werkzoekenden. In alle sectoren zijn die doelgroepen cruciaal. Talenten en competenties staan centraal. Werkzoekenden moeten meer uitpakken met hun talent.

  Werkgevers moeten talent een kans geven, en verder kijken dan leeftijd, herkomst of beperkingen. Met die uitganspunten willen de sectoren meer instroom creƫren naar knelpuntberoepen en meer diversiteit realiseren.

  De partners lanceren de campagne niet toevallig op 18 oktober 2011. Op 20 oktober gaat de 'Werkweek' van de VDAB van start. De 'Werkweek' heeft een dubbele focus: het wegwerken van de knelpunten op de arbeidsmarkt en de inschakeling van de kansengroepen op de arbeidsmarkt.

  De website www.openkijkoptalent.be is een portaal met links naar initiatieven van sectoren, sociale partners en stakeholders.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen