< Terug naar overzicht

Vlaamse werkloosheid gestegen in juni

Eind juni telde Vlaanderen 189.422 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6912 of 3,8 procent meer dan het jaar voordien. 6,42 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Het aantal werkzoekende 50-plussers daalt, terwijl de jeugdwerkloosheid stijgt.

Dat blijkt uit cijfers die de VDAB bekendmaakte. Vlaanderen telt 189.422 werkzoekenden. Dat zijn er 6912 of 3,8 procent meer dan vorig jaar. De vergelijking op jaarbasis is echter vertekend door de tragere uitschrijving van uitzendkrachten sinds dit jaar.

De berekening van het Vlaamse werkzoekendencijfer van juni 2012 volgens de methode van vorig jaar laat het aantal werklozen zakken van 189.422 tot 185.459, dat is slechts 1,6 procent hoger.

Ook de verlenging van de wachttijd/beroepsinschakelingstijd voor schoolverlaters doet het aantal BIT-jongeren scherp stijgen (+35,3 procent). De schoolverlaters die vorig schooljaar afstudeerden, hebben immers ten vroegste op 27 juli 2012 recht op een uitkering. Dat is later dan vorig jaar. De latere overgang drukt ook het stijgingsritme van het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA).

Op jaarbasis groeit de mannelijke werkloosheid (+6,9 procent) sneller dan de vrouwelijke (+0,6 procent) en contrasteert de scherpe klim van de allochtone werkloosheid (+10,2 procent) met de tragere toename van de autochtone werkloosheid (+1,7 procent).

Meer jonge werklozen, mindere oudere


De jeugdwerkloosheid stijgt met 7,2 procent. Deze toename verrekent zowel de economische terugval als de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. De middenleeftijdsgroep noteert eveneens hoger (+6 procent).

De werkzoekende 50-plussers laten een daling met 2,6 procent optekenen. De leeftijdsgrens voor het ‘Sluitend Maatpak’ schoof recent op tot 58 jaar. Opvallend is dat de leeftijdstranche 50 tot 55 een daling registreert op jaarbasis van 6,3 procent en de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar met 0,6 procent terugloopt.

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 50,3 procent van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis groeien de laaggeschoolden met 1,6 procent, de middengeschoolde werkzoekenden met 8,5 procent en de hooggeschoolde werkzoekenden met amper 0,9 procent.

56,1 procent van de Vlaamse werkzoekenden zijn kortdurig (minder dan 1 jaar) werkzoekend, 16,6 procent zijn langdurig (tussen 1 en 2 jaar) werkzoekend en 27,3 procent zijn zeer langdurig (meer dan 2 jaar) werkzoekend.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen