< Terug naar overzicht

Vlaamse regering pakt knelpuntberoepen aan

Vanaf 1 augustus 2004 krijgen werkzoekenden in Vlaanderen een premie als ze een opleiding volgen die naar een knelpuntberoep leidt.

Ondanks de toegenomen werkloosheid, geraken vele vacatures in Vlaanderen zeer moeilijk ingevuld. Er is dus sprake van ‘knelpuntberoepen’ of ‘knelpuntvacatures’. De oorzaak van dat frappante onevenwicht op de arbeidsmarkt kan zowel aan vraag- als aan aanbodzijde liggen. Aan de vraagzijde kan het imago van de job een rol spelen, de verloning, de selectieprocedure en de kansen op promotie. Terwijl aan de aanbodzijde een tekort aan de gevraagde kwalificaties of een gebrekkige mobiliteit één van de redenen kan zijn.


“Het is duidelijk dat werkzoekenden gemotiveerd moeten worden om voor een opleiding te kiezen die leidt naar een knelpuntberoep. Ook het volhouden van dergelijke opleidingen moet gestimuleerd worden”, meent Renaat Landuyt (sp.a), Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme. Hij stipt ook aan dat het technisch onderwijs geherwaardeerd moet worden. Er is immers een tekort aan schoolverlaters op het niveau van hoger secundair onderwijs voor bepaalde technische functies.


Op voorstel van minister Landuyt, heeft de Vlaamse regering een maatregel goedgekeurd, waardoor werkzoekenden die een ‘knelpuntopleiding’ volgen, vanaf 1 augustus 2004 een premie krijgen. Ook werkzoekenden die geen diploma secundair onderwijs hebben, krijgen een premie als ze een opleiding volgen die naar een beroep leidt. De werkzoekende moet wel begeleid worden door de VDAB of door een VDAB-erkende trajectbegeleider. De opleiding moet gevolgd worden bij een erkende opleidingsverstrekker.


Voor opleidingen van 100 tot 400 uur bedraagt de premie 150 euro, uitbetaald wanneer het attest op het einde van de opleiding wordt behaald. Een opleiding van meer dan 400 uren leidt naar een premie van 250 euro. Met uitbetaling op twee tijdstippen: na 100 uur opleiding wordt reeds 150 euro uitbetaald, de rest volgt na het succesvol behalen van de eindstreep. Voor het uitbetalen van de premies heeft minister Landuyt via de Ondernemersconferentie
3 miljoen euro vrijgemaakt.


Welke opleidingen recht geven op een premie, wordt samen met de sectorale partners bepaald. Over de opleidingen voor volgende beroepen bestaat reeds een akkoord: heftruckchauffeur, magazijnarbeider, tekenaar. Voor de bouwsector gaat het onder meer om metselaar, dakdekker platte/schuine daken, bekister en monteur centrale verwarming. Voor de bediendesector komen onder meer verzekeringsbediende, consulent uitzendarbeid en (hulp)boekhouder aan bod.


Meer info: www.vdab.be/beroepenfilms.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen