< Terug naar overzicht

Vlaamse regering keurt nieuwe rechtspositieregeling voor lokale ambtenaren goed

Vanaf 2009 zouden de Vlaamse lokale besturen wel eens elk een verschillend personeelsstatuut kunnen hebben. Dat is het gevolg van een uitvoeringsbesluit rond het personeelsbeleid dat principieel is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Na anderhalf jaar onderhandelen heeft de Vlaamse regering een kader uitgewerkt waarbinnen steden, gemeenten en provincies hun personeelsbeleid kunnen voeren. Dat kader bevat geen uniform statuut voor de ruim 80.000 personeelsleden, maar laat de besturen in grote mate vrij om zelf keuzes te maken.

Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen spreekt van “lokaal maatwerk” en “respect voor de lokale autonomie”. Volgens Keulen bevat het voorgestelde kader verschillende nieuwigheden. Zo is een maximale gelijkschakeling tussen statutairen en contractuelen voorzien en moet bij een overstap anciënniteit uit de privésector kunnen worden meegenomen. Ook enkele discriminerende maatregelen tegenover deeltijds werkenden worden weggewerkt.

Het besluit wordt nu voorgelegd aan de sociale partners en de Raad van State. Het moet in werking treden op 1 januari 2008. De lokale besturen krijgen dan tot 2009 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Midden april hield HR Square, in samenwerking met Streekplatform Meetjesland en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), een debat over de nieuwe rechtspositieregeling onder de titel ‘Nieuwe borstels vegen beter’. Een aantal eminente sprekers ging toen dieper in op de gevolgen van de nieuwe regeling voor het HRM-beleid in de gemeenten. De twee overheidsvakbonden ACOD en VSOA maakten toen van de gelegenheid gebruik om met een actie ter plaatse hun bezwaren tegen de nieuwe regeling in de actualiteit te brengen. Zij twijfelen aan de objectiviteit van de evaluaties in de nieuwe regeling. Ook vrezen ze dat de vorming in het gedrang komt en dat vergoedingen worden afgebouwd. Tegen het maatwerk hebben de bonden geen bezwaren, maar ze willen wel dat er minimale spelregels worden vastgelegd. De twee bonden sloten verdere acties niet uit als de Vlaamse regering niet op hun eisen wou ingaan. Het christelijke CCOD keurde de rechtspositieregeling wel goed.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen