< Terug naar overzicht

Vlaamse bedrijven verwachten 17% groei van het personeelsbestand

Trekken we de verwachte afslankingen en aanwervingen in Vlaamse bedrijven van elkaar af, dan valt voor de volgende drie maanden een tewerkstellingsgroei van 17% te voorspellen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse barometer van Manpower. De verwachtingen in Wallonië (+3%) en Brussel zijn veel matiger (+2%). Wereldwijd zijn 19 landen optimistisch ingesteld. Enkel Nederlandse en Duitse bedrijven vrezen voor een inkrimping van de werkgelegenheid.

Op nationaal niveau geven 756 Belgische werkgevers aan hoeveel personeelsleden ze voor juni 2005 verwachten te ontslaan en hoeveel nieuwe ze er willen aanwerven. Vier op vijf werkgevers denkt niet meteen aan veranderingen in het personeelsbestand, 4% overweegt afslankingen en 11% speelt met de idee om in die periode nieuwe krachten aan te trekken. Dat geeft een saldo van +7%. Deze ‘netto tewerkstellingsprognose’ verschilt weinig van de eerdere meetresultaten van Manpower. Het nieuws zit vooral in de regionale verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Waar Vlaanderen een groei van 17% verwacht in de volgende drie maanden, blijkt het optimisme in het zuiden van het land veel lauwer, met een prognose van +3%. De hoofdstad denkt aan 2% groei. De voorspelling in Brussel stagneert op het niveau van het vorige kwartaal en in vergelijking met hetzelfde kwartaal (april-juni) in 2004 daalt het optimisme er met 9%.


In acht van de tien sectoren zijn de vooruitzichten matig positief. Vooral de openbare diensten, het onderwijs en de gezondheidszorg zijn enthousiast (+11%, stijging met 4%), gevolgd door de sector financiën en verzekeringen (+9%, stijging met 7%). De bouwnijverheid voorspelt een sterke ommekeer met +8% voorspelde tewerkstelling, na een voorspelde daling met 10% in het vorige kwartaal. Voor de sectoren landbouw, jacht, bosbouw en visserij (-1%) en de groot- en kleinhandel (0%) wordt er geen groei verwacht. Industrie en vervoer verwachten wel een stijging, maar die is minder sterk dan de voorspelde stijging over het voorbije kwartaal.


Manpower organiseert de kwartaalbarometer op wereldschaal, bij 40.000 bedrijven in 21 landen. Het voerde voor het eerst een peiling in China en Taiwan. Voor het tweede kwartaal van 2005 rekent de economie in 19 van de 21 bevraagde landen op een stijging van het aantal banen. Japan, Mexico en Australië scoren erg goed en de Amerikaanse arbeidsmarkt wijst op stabiliteit. Nederland en Duitsland verwachten een inkrimping van het aantal banen. In Frankrijk blijven de tewerkstellingvooruitzichten net als voor het vorige kwartaal redelijk zwak. De tendens is op wereldvlak positief, maar vergelijken we met de enquête in maart 2004 dan zien we in zeven van de elf toen al deelnemende landen een daling in de verwachtingen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen