< Terug naar overzicht

VKW: loonlastenverlaging of leegloop

Zonder drastische loonlastenverlaging dreigt volgens het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) de helft van de bedrijven op termijn te delokaliseren of failliet te gaan.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank daalde in juni tot onder het peil van augustus 1993, het laatste recessiejaar. Het aantal werkende Vlamingen is sinds 2000 nauwelijks toegenomen. Het aantal werkende Belgen is zelfs gedaald. Enkele weken geleden reveleerde een onderzoek van Trends dat de 40 grootste Belgische bedrijven in 2002 nauwelijks 25% van hun cashflow herinvesteerden. VKW besluit bovendien uit een eigen studie dat zonder drastische loonlastenverlaging de helft van onze bedrijven ofwel zal delokaliseren, ofwel failliet dreigt te gaan. Zonder lastenverlaging ziet de toekomst van ons land er volgens het VKW niet rooskleurig uit. Het gebrek aan investeringen weerspiegelt niet alleen een gebrek aan vertrouwen in de conjunctuur, maar ook in ons land en in het beleid in het bijzonder. Een beleid dat zelf niet investeert in de toekomst mag niet anders verwachten. Bedrijven beseffen volgens het VKW dat loonlastenverlagingen geld kosten maar wijzen ook op de terugverdieneffecten die ze kunnen genereren. Daartoe moeten ze wel goed worden uitgevoerd. Enkel een drastische lastenverlaging biedt hoop. Wat de regering vandaag in gedachten heeft, is volgens de werkgeversfederatie ruim onvoldoende. De bedrijven zijn bijgevolg voorstander van het afsluiten van een globaal sociaal pact. Dat pact moet leiden tot doortastende maatregelen. Een lastenverlaging moet worden gecompenseerd door hogere BTW-tarieven, besparingen op werkloosheidsuitkeringen en het terugdringen van overconsumptie in de gezondheidszorg. Ook de brugpensioenregelingen en het systeem van tijdskrediet moeten stevig worden bijgestuurd. Kortom, werken moet worden beloond en het creëren van een job mag niet worden bestraft.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen