< Terug naar overzicht

Vijf miljoen Vlaamse euro voor groene jobs

De Vlaamse ministers van Leefmilieu en Werkgelegenheid, Vera Dua (Agalev) en Renaat Landuyt (sp.a), maken samen 5.100.000 euro vrij om langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden in te schakelen in de zorg voor het leefmilieu, ook als dat gebeurt op initiatief van natuurverenigingen of private bosbeheerders.

Volgens de Vlaamse ministers is de behoefte aan groene jobs groot. Het decreet Natuurbehoud en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzien in 38.000 hectare extra natuurgebied en 10.000 hectare ecologisch verantwoorde bosuitbreiding. Door de creatie van groene jobs krijgen voortaan ook private verenigingen, zoals terreinbeherende natuurverenigingen en bosgroepen, een financiële bijdrage van de overheid als zij werklozen via een invoegbedrijf of een sociale werkplaats tewerkstellen. De financiële steun kan oplopen tot 21.071 euro per jaar en per job. Op termijn willen de ministers 1.000 jobs creëren.
Naast dit initiatief verbetert de Vlaamse regering het statuut van de Mina-werkers. Dat zijn laaggeschoolde arbeidskrachten die door de Vlaamse gemeentebesturen worden ingezet in projecten die met natuurbehoud te maken hebben. De oorspronkelijke tewerkstellingsstatuten waren onaantrekkelijk. Daar wordt nu een mouw aan gepast door de laaggeschoolden een contract van onbepaalde duur te geven en de financiële steun vanuit de Vlaamse overheid te verbeteren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen