< Terug naar overzicht

Vetes ontstaan binnen teams en blijven lang nazinderen

Kleine conflicten binnen een groep kunnen leiden tot langdurige vetes. Bovendien blijven deze vetes lang nazinderen, ook al is het conflict dat aan de grondslag ligt lang vergeten en heeft schijnbaar geen enkel teamlid baat bij het onderhouden van de ruzie.

Uit onderzoek van het Max Planck Institute for Evolutionary Biology en de universiteit van Göttingen blijkt dat vetes binnen een groep zeer lang kunnen blijven bestaan, ook al kan het schade berokkenen aan de betrokken individuen. Meer zelfs, na verloop van tijd is het niet echt duidelijk wat de concrete aanleiding van de ruzie of vete was.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij straatbendes, maar de onderzoekers zien een parallel met de werkvloer. Om te verklaren waarom vetes lang kunnen blijven bestaan, ook al is de aanleiding ervoor al lang vergeten en levert het niemand een duidelijk voordeel op, verwijzen de onderzoekers naar groepsdynamica.

In groepen of teams wordt er dagelijks gestreden om macht en prestige. Individuen zijn voortdurend alert voor kleine conflicten of beledigingen, bijvoorbeeld het mikpunt zijn van een flauwe grap of vergeten worden tijdens de koffieronde, want dit bepaalt de sociale status in de groep. Die alertheid voor zijn gepercipieerde sociale status binnen het team wordt nog versterkt door de competitieve omgeving waarin teams zich bevinden, bijvoorbeeld de dreiging van een herstructurering.

Door een vete te laten voortduren, kan de status van een werknemer binnen de groep veranderen en zendt hij een signaal uit dat met hem niet te spotten valt.

Bron: The British Psychological Society

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen