< Terug naar overzicht

Vertrouwen in werkzekerheid neemt af

Het vertrouwen van Belgische werknemers in de evolutie van hun carrière is opnieuw afgenomen, zo concludeert Right Management Consultants uit een internationale enquête. Het ligt nu nog net boven het gemiddelde voor 18 landen.

De Belgen hebben weer minder vertrouwen in de toekomst van hun loopbaan. In vergelijking met zes maanden geleden daalt de Career Confidence Index voor dit land van 52,0 tot 50,8. Op ongeveer een jaar tijd daalde de vertrouwensindex met 6,6 punten. Wereldwijd echter steeg de index van 48,7 naar 50,0.


In Europa vallen vooral de grote verschillen tussen de diverse landen onderling op. Het grootste vertrouwen wordt genoteerd in Noorwegen, waar de al hoge index toch nog een sprong vooruit maakt. Noorwegen wordt gevolgd door Spanje en Zuid-Korea. Het meest bezorgd over het verlies van hun baan zijn de voltijds werkenden in Hong Kong. Ook Duitsland en Zwitserland geven aanhoudende negatieve cijfers te zien. In Nederland is het verlies aan vertrouwen verhoudingsgewijs nog groter, van een hoge index van 59,6 in maart 2003 tot de huidige index van 43,6.


Een positieve ommekeer is merkbaar in Groot-Brittannië en Ierland. In de vorige twee edities van de studie noteerde Groot-Brittannië de laagste cijfers, terwijl nu een stijging optreedt van 4,5 punten. Ierland kende een aanzienlijk verlies van vertrouwen tussen maart en november 2003, maar nu ligt de index weer hoger dan begin vorig jaar.


Right Management Consultants organiseert de Career Confidence Index twee keer per jaar in 18 landen, op basis van de antwoorden op twee vragen: “Hoe groot schat u de mogelijkheid in dat u persoonlijk wordt ontslagen in de komende 12 maanden?” en “Hoe gemakkelijk of moeilijk is het volgens u voor iemand die vandaag ontslagen wordt om een gelijkaardige job te vinden met behoud van hetzelfde loon?” De index verenigt de antwoorden op beide vragen in een enkel cijfer. Per land worden 300 tot 1000 voltijds werken telefonisch aangesproken.
De wereldwijde index was in maart 2003 50,85 en in november 2003 48,7. In mei 2004 bedraagt hij 50,0. In Europa evolueerde de index van 53,4 in maart 2003 tot 49,9 in november 2003 en 50,1 in mei 2004. In België bedroeg de index 57,4 in maart 2003, daalde tot 52,0 in november 2003 en is nu verder gezakt tot 50,8.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen