< Terug naar overzicht

Versoepeling ouder-, moeder- en vaderschapsverlof

Het gezins- en het beroepsleven beter op elkaar afstemmen. Dat is de doelstelling van enkele vernieuwingen die minister van Werk Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Gezinsbeleid Melchior Wathelet aankondigen.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Werkneemsters die sinds 1 april zijn bevallen, mogen onder bepaalde voorwaarden de laatste 2 weken van hun moederschapsverlof (meer bepaald de laatste 2 weken facultatieve postnatale rust) omzetten in postnatale verlofdagen. Deze moeten opgenomen worden binnen de 8 weken na de hervatting van het werk. De werkneemster maakt voor deze dagen aanspraak op een moederschapsuitkering.


 • Ouderschapsverlof tot 12 jaar: de werknemer in de privésector kan sinds 1 april genieten van het ouderschapsverlof van maximaal drie maanden tot zijn kind 12 jaar is geworden (12de verjaardag ten laatste tijdens het ouderschapsverlof). Voorheen was dit tot de 6de verjaardag van het kind. Dit geldt eveneens voor adoptiekinderen.


 • Vaderschapsverlof gespreid over 4 maanden: de vader van het kind heeft voortaan de mogelijkheid om de 10 dagen vaderschapsverlof waarop hij recht heeft, te spreiden over 4 maanden (te beginnen vanaf de geboorte van zijn kind). Hij hoeft ze niet langer op te nemen tijdens de 30 eerste dagen.


 • Bijzonderheden voor zelfstandigen: het moederschapsverlof van zelfstandigen (8 weken) kan voortaan week per week worden opgenomen, en dit binnen een termijn van vijf maanden na de bevalling, na ten minste twee opeenvolgende weken verlof meteen na de bevalling.


 • Bron: Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen