< Terug naar overzicht

Vernieuwde Code Buysse bekendgemaakt

Op 23 juni 2009 werd een vernieuwde en meer actuele versie van de Code Buysse bekendgemaakt.

De Code bevat een reeks van aanbevelingen op het vlak van corporate governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Vermits het gaat om aanbevelingen, staat het de ondernemingen in principe vrij om deze al dan niet te volgen. Uiteraard gaat van de Code wel een bepaald moreel gezag uit.
Net zoals in de vorige versie voorziet de vernieuwde Code Buysse dat het nuttig kan zijn om in de schoot van de raad van bestuur een aantal adviserende comités op te richten. Zo kan een remuneratiecomité worden opgericht dat aan de raad van bestuur voorstellen doet over het remuneratiebeleid en de individuele bezoldiging van het senior management.
De beslissingsbevoegdheid blijft evenwel bij de raad van bestuur. Eventueel kan het remuneratiecomité zich laten bijstaan door een specialist.
Wat betreft het eigenlijke remuneratiebeleid, voorziet de nieuwe Code dat de
bezoldiging marktconform moet zijn en de basis voor het aantrekken van de beste deskundigen. Variabele vergoedingen kunnen voor een aanvullende motivatie zorgen, maar moeten overeenstemmen met reële prestaties en een duurzame en winstgevende groei van de onderneming stimuleren. In ieder geval moet vermeden worden dat het vergoedingssysteem aanspoort om onnodige of te grote risico’s te nemen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen