< Terug naar overzicht

VDAB trekt activering alweer op: nu al tot 58-jarigen

De Vlaamse vakbonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt over enkele prioritaire acties voor 2012-2013. Het gaat om het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom en om nieuwe eindeloopbaanmaatregelen voor 50-plussers.

Eindeloopbaan


Wat de aanbodzijde betreft, gaat de VDAB de activering verder uitbreiden tot 58 jaar vanaf 1 juni 2012. Dat moet leiden tot een effectief grotere beschikbaarheid van de 50-plussers voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast kwamen de partners overeen om de tewerkstellingspremie voor 50-plussers efficiënter in te zetten. De focus komt meer te liggen op de 50-plussers die langdurig werkzoekend zijn en op de 55-plussers. Daarvoor worden in het akkoord de nodige extra miljoenen uitgetrokken. De aanpassingen met betrekking tot de premie treden ten laatste in werking vanaf 1 januari 2013.

Er komen dan drie schalen:
 • Schaal 1: voorziet in een premie gedurende 1 jaar ter waarde van 30 procent van bruto loon met maximum referteloon van 2 x gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) voor de aanwerving van 50-54-jarigen die minder dan één jaar werkzoekend zijn

 • Schaal 2: voorziet in een premie gedurende 1 jaar ter waarde van 50 procent van bruto loon met maximum referteloon van 2 x GMMI voor de aanwerving van 50-54-jarigen die tussen één of twee jaar werkzoekend zijn of 55-plussers die minder dan twee jaar werkzoekend zijn.

 • Schaal 3: voorziet in een premie gedurende 2 jaar ter waarde van 50 procent van het bruto loon met maximum referteloon van 2 x GMMI voor de aanwerving van 50-plussers die langer dan 24 maanden werkzoekend zijn.


 • De sociale partners hopen dat deze maatregelen leiden tot meer aanwervingen van oudere werknemers. Daarom is ook het budget met meer dan 25 procent opgetrokken (budgettaire raming VDAB). Dit betekent vanzelfsprekend helemaal niet dat bedrijven ‘quota’ krijgen opgelegd en nog minder dat sancties in het vooruitzicht worden gesteld.

  Aan de VDAB is ook gevraagd het administratief complex terugvorderingsmechanisme aan te passen.

  Met het akkoord erkennen de vakbonden ook dat de uitzendsector een belangrijke rol kan spelen in het toeleiden van 50-plussers naar duurzame jobs. Daarom kreeg de VDAB van de sociale partners de opdracht om in de eerste helft van 2012 met de sector afspraken te maken over de toeleiding van 50-plussers naar duurzame jobs.

  Ongekwalificeerde uitstroom


  Wat het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom betreft, vragen de Vlaamse sociale partners om met onderwijs afspraken te maken over onder meer het spijbelactieplan, het invoeren van een arbeidmarkttoets voor opleidingen, registratie door de scholen van hun ongekwalificeerde uitstroom en doorstroom naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt.

  Om de ongekwalificeerde uitstroom verder te remediëren, zetten de sociale partners in op het bieden van werkervaringsgarantie via de VDAB. Daarbij wordt maximaal ingezet op IBO (individuele beroepsopleiding in een onderneming). Er is sprake van een intensieve IBO op maat van de ongekwalificeerde schoolverlaters die zes maanden na het verlaten van de schoolbanken nog geen enkele werkervaring hebben opgedaan (J-IBO).

  Eerder bekwam Voka al een groeipad met 5000 extra trajecten tot 17.000 IBO’s tegen 2014. Tot slot worden er ook middelen vrij gemaakt voor sectoren die met de bedrijven uit hun sector acties willen ondernemen inzake werkplekleren.

  Bron: Voka

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen