< Terug naar overzicht

VDAB-topman Fons Leroy pleit voor grondige hervorming arbeidsmarkt

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, pleit voor een grondige hervorming van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht, de loonvorming en de loopbaanbegeleiding in ons land zijn voorbijgestreefd. De werkgevers juichen zijn standpunt toe, de vakbonden reageren minder enthousiast.

“Laat ons van nul beginnen en alles opnieuw ontwerpen”, zei Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, in De Morgen.

“De beleidsmakers hebben in 2012 nagelaten om fundamenteel in te grijpen, waardoor er kostbare tijd verloren ging”, vindt de VDAB-baas. Leroy verwacht in het komende jaar geen beterschap voor de werkgelegenheid.

Volgens hem maakt de crisis duidelijk dat het de hoogste tijd is om ons stroeve sociaaleconomische bestel aan te pakken. “We moeten de instellingen dringend aanpassen aan de nieuwe realiteit: een vergrijzende bevolking, snellere schommelingen in de economie, en een bevolking die met meer mensen langer en soepeler zal moeten werken.”

“Het ontslagrecht is te veel gericht op ontslagvergoedingen, die vaak zo hoog zijn, dat de betrokkene zich voor lange tijd terugtrekt uit de arbeidsmarkt. De nadruk moet liggen op hertewerkstelling, zodat de ontslagen werknemer snel van werk naar werk gaat”, vindt Leroy.

Ook achter het principe van anciënniteit plaats Leroy vraagtekens. Daarnaast pleit hij er voor om werknemers meer vorming te geven dan vandaag het geval is.

Eenheidsstatuut


Het pleidooi van Fons Leroy krijgt veel bijval in werkgeverskringen. “Willen we ook in de toekomst onze welvaart verdienen, dan is het herdenken van onze arbeidsmarkt immers een belangrijke voorwaarde en mogen we niet verzanden in een hervorming die enkel uitgaat van het ‘politiek haalbare’. Op korte termijn kan men alvast bewijzen dat dit mogelijk is door in de uitwerking van het eenheidsstatuut reeds op deze manier het ontslagrecht te hervormen tot een instrument om hertewerkstelling te bevorderen”, aldus Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Ook ondernemersorganisatie Unizo gaat akkoord met een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. Voor Unizo is de hervorming van het ontslagrecht één van de meest dringende aanpassingen. “Daarbij moet de nadruk minder liggen op hoge ontslagvergoedingen, maar des te meer op hertewerkstelling en heroriëntatie van werknemers”, zegt Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

“Wie meer wil werken, moet ook die mogelijkheid krijgen. De ondernemersorganisatie blijft daarom aandringen op de mogelijkheid van een 40-urenweek en een aanpassing van de overurenregeling”, voegt Van Eetvelt er nog aan toe.

Daarnaast pleit de kmo-organisatie al langer voor een nieuw werknemersstatuut, het zogenaamde eenheidsstatuut. “Al mag het nieuwe statuut uiteraard niet leiden tot extra kosten voor de werkgever.”

Geen revolutie op de arbeidsmarkt


De vakbonden reageerden minder enthousiast op de oproep van Leroy. “Door te pleiten voor een wit blad, wordt de indruk gewekt dat wat over de jaren heen tot stand is gekomen van geen waarde is. Het tegendeel is waar: het heeft ons land meer dan de buurlanden beschermd tegen de negatieve effecten van de crisis”, luidt het bij de socialistische vakbond ABVV.

Ook het christelijke ACV is gekant tegen een revolutie. “Het arbeidsrecht treft zowat 4 miljoen Belgen, je kan daar niet zomaar tabula rasa maken. Ik ken geen enkele maatschappij waar dat gebeurt”, zegt voorzitter Leemans. Rechtszekerheid is volgens hem zowel in het belang van werknemers als van werkgevers.

Ook de liberale vakbond ACLVB reageert dat de hoogte van de opzeggingsvergoedingen niet de essentie zijn, maar wel werk en werkzekerheid. “De motiveringsplicht van het ontslag zal zeker opgenomen moeten worden tijdens de besprekingen om het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden op punt te stellen”, zegt Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter ACLVB.

Bron: ACLVB/ABVV/ACV/Unizo/De Morgen/De Standaard/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen