< Terug naar overzicht

VDAB ontvangt een derde meer vacatures dan jaar geleden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ontving in oktober 24.512 vacatures. Dat is 34 procent meer dan in oktober 2009. Voor de eerste tien maanden van 2010 liggen de cijfers 19,1 procent hoger dan in 2009.

De toename ten opzichte van vorig jaar is sedert september nog groter geworden (in september was de jaar-op-jaar toename 17,5 procent). De verbetering die de voorbije maanden geconstateerd is, houdt dus aan.

De stijging is vooral te merken in het ‘gewone circuit’. Ook de grote toename van de vraag naar jobstudenten (met 30,7 procent) is een gevolg van de verbeterde economische situatie.

Scholingsniveau


De vraag stijgt vooral wanneer er een laag studieniveau (lager niveau dan hoger secundair onderwijs) wordt gevraagd of wanneer de werkgever geen studievereisten vermeldt (+28 procent). Ook de vraag naar hoger geschoolden (bachelors of masters) zit in de lift (+15,9 procent). De vraag naar middengeschoolden (hoger secundair onderwijs) blijft stabiel.

Nog openstaande vacatures


Eind oktober 2010 lag het aantal openstaande vacatures nagenoeg op hetzelfde niveau als eind september (+0,1 procent.). Ten opzichte van oktober 2009 is er een stijging van 8468 of 23,9 procent. Het aantal openstaande jobs is een momentopname op het einde van de maand. Het gaat dan over jobs waarvoor de selectie of de sollicitatieprocedure nog loopt, of waarvoor de resultaten door de werkgever nog niet werden meegedeeld aan de VDAB.

De mediaan van de looptijd van een vacature bedraagt 45 dagen. Dat betekent dat de helft van de vacatures wordt afgehandeld binnen de 45 dagen. Het is dus normaal dat er steeds vrij veel openstaande jobs zijn.

Beroepen en sectoren


In de lijst met best presterende sectoren staan sectoren die erg te lijden hebben gehad van de economische crisis. Vooral de vraag naar werknemers in het transport (vooral vrachtwagenchauffeurs) en informatici is groot.

Een daling van de vraag vinden we vooral bij in de sector ‘ander onderwijs’ (vooral hoger onderwijs), bibliothecarissen en maatschappelijk assistenten. Ook de vraag naar leerkrachten en kaderpersoneel bij openbare besturen is minder groot dan een jaar geleden.

Regionaal


In alle regio’s ligt het aantal ontvangen vacatures voor de eerste tien maanden van 2010 hoger dan in 2009. De regio’s Tongeren en Leuven vertonen de kleinste stijging.

Bron: VDAB

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen