< Terug naar overzicht

VDAB Onderzoekt: slimme vrouwen benen mannen bij

De arbeidsmarktsituatie van mannen en vrouwen is nog steeds niet gelijk, zo blijkt uit recent onderzoek van de VDAB. Niet alleen hebben werkzoekende vrouwen minder kans om vlot werk te vinden, het duurt ook gemiddeld langer vooraleer zij aan de slag gaan. Om evenveel kans op werk te maken, hebben vrouwen een hoger scholingsniveau nodig.

In een nieuwe publicatie bewijst de VDAB opnieuw dat het behalen van een diploma wel degelijk loont. Een hoger diploma blijft een cruciaal wapen in elke emancipatiestrijd. Een gemiddeld hoger scholingsniveau compenseert het competitieve nadeel dat vrouwen vandaag nog steeds ondervinden bij de zoektocht naar werk.
De VDAB stelt vast dat het verschil in de werkloosheidsstatistieken tussen mannen en vrouwen jaar na jaar verkleint. Eind augustus 2008 bedroeg de werkloosheidsgraad in Vlaanderen 6,54%. De mannelijke werkloosheidsgraad bedroeg 5,48%, meer dan twee procentpunten lager dan de vrouwelijke, die afklokte op 7,83%. Een verschil van 2,35 procentpunten is nog aanzienlijk, maar historisch gezien wordt deze kloof wel steeds kleiner. Rond de eeuwwisseling was het verschil zelfs nog dubbel zo groot.

Dat de huidige werkloosheidsgraad lager ligt dan die van 2000 en 2001, de vorige periode van hoogconjunctuur, blijkt zelfs volledig de verdienste te zijn van de vrouwen. De mannelijke werkloosheid heeft het peil van 2001 nog niet bereikt.

Ook de kloof tussen de werkzaamheidsgraden van mannen en vrouwen is de afgelopen jaren verkleind. De mannelijke werkzaamheidsgraad bedroeg in het vierde kwartaal van vorig jaar 72,3%, de vrouwelijke scoorde met 59,8% nog beduidend lager. Eind 2000 was deze kloof met 18,2 procentpunten nog aanzienlijk groter.

De VDAB waarschuwt echter dat het verdwijnen van deze genderkloof nog niet voor morgen zal zijn. De keuze om niet te participeren aan de arbeidsmarkt en om de zorg voor de kinderen op zich te nemen, blijft immers nog steeds sterk genderbepaald.

Dat werkzoekende vrouwen het moeilijker hebben om een baan te vinden dan mannelijke werkzoekenden en desondanks de werkloosheid bij de vrouwen sneller daalt dan bij de mannen, wordt verklaard door het overwicht van de vrouwen in het hoger onderwijs. Waar de universiteiten en hogescholen niet eens een eeuw geleden nog exclusief mannelijke bastions waren, is vandaag eerder het tegendeel waar. Niet minder dan 58,4% van de hooggeschoolde schoolverlaters in 2006 waren vrouwen. Het gemiddelde scholingsniveau van de vrouwen is ook veel sneller gestegen dan dat van de mannen. De huidige generatie vijftigplussers is mogelijk de laatste generatie waar het aandeel hooggeschoolde mannen hoger ligt dan het aandeel hooggeschoolde vrouwen.

De volledige VDAB Ontcijfert nr. 12 ‘Slimme vrouwen benen mannen bij’ staat op de website van de VDAB: http://vdab.be/trends/ontcijfert/.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen